7.5(top 1%)
Impact Factor
7.9(top 1%)
extended IF
254(top 1%)
H-Index
30.8K
authors
21K
papers
783.6K
citations
5.7K
citing journals
216.8K
citing authors

Most published authors in 2014

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Martin Pumera 12 867 44,754
Wei Huang 11 2,509 109,651
Hua Zhang 7 729 106,142
Hua Zhang 7 414 91,452
Yan Yu 7 411 28,233
Zdenek Sofer 6 505 17,182
Lin Gu 6 1,009 62,930
Chun-Zhong Li 6 591 30,037
Ruhong Zhou 6 314 17,745
Zhuang Liu 5 475 80,520
Y-L Chueh 5 342 13,475
Zhiqun Lin 5 408 23,872
Jing-Hua Teng 5 203 6,854
Taihong Wang 5 332 28,477
Byung Hee Hong 4 216 36,215
Lizhi Zhang 4 200 19,430
Wei-Chuan Shih 4 84 1,771
Yun Chan Kang 4 633 19,515
Fei He 4 225 9,940
Daeil Kim 4 19 1,316
Xiao Cheng Zeng 4 621 35,150
Wei Lu 4 458 24,046
Thalappil Pradeep 4 545 23,716
Weihan Li 4 48 3,926
Fusheng Zhao 4 29 735
Hong Jin Fan 4 270 32,971
Mingxi Yang 4 453 27,979
Wei Lu 4 235 11,180
Pier Paolo Pompa 4 111 5,402
Ying Yu 4 137 11,168
Feng Ding 4 323 15,060
Bin Liu 4 253 25,956
Qihua Xiong 4 278 20,371
Hyun Suk Jung 3 213 9,278
Hui-Ying Yang 3 304 13,727
Pablo P Boix 3 103 12,113
Yue Pan 3 108 3,599
Ghim Wei Ho 3 172 9,590
Dong Ha Kim 3 231 12,325
Xuping Sun 3 601 55,199
Hong-Wei Gu 3 174 12,952
Paolo Samorì 3 383 17,450
Tae-Youl Ha 3 103 6,118
Sonia Estrade 3 172 4,252
Andrei Khlobystov 3 218 9,764
Feiyu Kang 3 832 47,068
James H Dickerson 3 90 1,985
Jeong Ho Cho 3 292 12,645
Xiao Zhang 3 311 20,653
Yanming 3 287 20,174
Subodh Mhaisalkar 3 525 40,949
Hui Huang 3 202 20,163
Zhi-Yong Tang 3 403 39,018
Federico Rosei 3 359 13,879
Michael H Huang 3 157 15,435
Jun Chen 3 605 65,472
Zhuang Liu 3 450 79,599
Yang Ren 3 832 27,813
Indranath Chakraborty 3 59 2,885
Bradley J Nelson 3 517 22,457
Jingbo Li 3 206 10,695
Shengxue Yang 3 50 3,031
Huan-Tsung Chang 3 393 21,357
Dang Y Lei 3 176 6,224
Jian Wang 3 199 14,763
Xingyu Jiang 3 401 23,262
Tianxi Liu 3 464 21,458
Shaojun Dong 3 856 55,472
Ondrej Jankovsky 3 152 2,530
Dimos Poulikakos 3 506 22,112
Jun Yang 3 48 2,361
Xinliang Feng 3 685 73,540
Abdullah M. Asiri 3 1,948 77,797
Sreekumar Kurungot 3 213 8,047
Yuliang Zhao 3 491 42,273
Ya-Wen Tang 3 189 8,092
Peng Chen 3 374 32,301
Zhenhui Kang 3 240 22,442
Amanda Barnard 3 241 8,285