6.7(top 2%)
Impact Factor
7.1(top 2%)
extended IF
201(top 1%)
H-Index
10.7K
authors
26.8K
papers
708K
citations
4.4K
citing journals
64.5K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jorge de Brito 6,825 656 21,789
Chi-Sun Poon 5,850 448 27,437
Zhanping You 5,061 440 11,425
F Pacheco-Torgal 4,338 131 5,676
Prinya Chindaprasirt 4,072 331 14,077
Shaopeng Wu 3,712 235 7,838
Xiang Hu 3,609 168 12,121
Rafat Siddique 3,535 143 9,657
Nele De Belie 3,122 297 14,577
Huang, Bs 3,092 257 8,806
Suksun Horpibulsuk 2,938 325 10,853
Said Jalali 2,928 40 3,504
Jay Sanjayan 2,890 348 16,075
Jianzhuang Xiao 2,691 263 8,022
Kamal Henri Khayat 2,663 295 9,904
Mohd Zamin Jumaat 2,593 211 7,537
Mohd Rosli Mohd Hasan 2,548 184 6,072
Bing Chen 2,446 163 4,770
Bing Chen 2,349 143 4,606
João Castro-Gomes 2,331 78 3,457
Serji Amirkhanian 2,275 144 5,161
Wengui Li 2,269 142 5,761
Alaa M Rashad 2,218 105 4,240
Jin-Guang Teng 2,138 78 7,185
Arul Arulrajah 2,134 310 8,637
Erik Schlangen 2,099 258 8,450
Zhenhua Duan 2,079 207 7,208
Xiang Shu 2,073 98 4,848
Hjh Brouwers 2,040 195 8,656
H K Lee 2,029 173 6,240
Faiz U A Shaikh 2,024 152 5,518
U Johnson Alengaram 1,989 157 5,824
Zhenguo Shi 1,943 99 8,047
Romildo D Toledo Filho 1,928 248 8,429
Zuhua Zhang 1,893 129 6,639
Mehmet Gesoglu 1,886 67 3,735
Wen Hui Duan 1,802 198 7,577
Togay Ozbakkaloglu 1,798 213 8,490
Valeria Corinaldesi 1,779 72 3,347
Caijun Shi 1,770 57 6,048
Luis Evangelista 1,755 163 8,544
Mohammad Maslehuddin 1,742 177 3,971
Jian-Fei Chen 1,642 130 6,341
Alvaro Garcia Hernandez 1,588 134 3,682
João A Labrincha 1,578 318 9,087
Geert De Schutter 1,570 242 6,916
Prabir K Sarker 1,552 88 5,623
Megat Azmi Megat Johari 1,538 118 3,471
Konstantin Sobolev 1,508 90 3,244
Sol Moi Park 1,500 146 4,702
Cengiz Duran Atis 1,495 82 4,404
Antonio Nanni 1,482 121 5,061
Zemei Wu 1,477 38 2,871
Qingli Dai 1,426 112 3,438
Guang Ye 1,422 179 6,722
Quantao Liu 1,414 80 2,007
Lianyang Y Zhang 1,406 121 4,918
Gordon D Airey 1,384 153 4,575
Nima Farzadnia 1,383 25 1,865
Yining Ding 1,380 44 1,841
Tung-Chai Ling 1,356 142 5,137
Xianming Shi 1,355 214 5,820
John L Provis 1,342 306 27,161
Eduardo N B S Julio 1,316 93 2,869
Naheed Saba 1,312 70 4,105
İlker Bekir Topçu 1,301 91 4,958
Mohammad Shekarchi 1,284 61 2,336
Hainian Wang 1,279 79 1,961
Victor Li 1,252 255 15,094
Mahyuddin Ramli 1,242 52 2,019
Shazim Ali Memon 1,223 99 3,536
Dongdong Ge 1,213 66 1,798
Linhua Jiang 1,192 116 1,939
Vanchai Sata 1,189 58 3,645
Henglong Zhang 1,185 90 2,374
Muhammad Hadi 1,185 209 4,581
Muhammed Basheer 1,183 125 3,188
Mohammad Jawaid 1,164 541 20,396
Dejian Shen 1,142 72 1,628
Doo-Yeol Yoo 1,134 187 5,302
Hao Wang 1,128 222 5,000
Hyeong-Ki Kim 1,127 60 2,302