6.7(top 2%)
Impact Factor
7.1(top 2%)
extended IF
201(top 1%)
H-Index
10.7K
authors
26.8K
papers
708K
citations
4.4K
citing journals
64.5K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhanping You 147 440 11,425
Jorge de Brito 134 656 21,789
Chi-Sun Poon 93 448 27,437
Shaopeng Wu 93 235 7,838
Bing Chen 78 163 4,770
Kamal Henri Khayat 66 295 9,904
Jianzhuang Xiao 66 263 8,022
Dongshuai Hou 66 190 4,229
Xiang Hu 63 168 12,121
Rafat Siddique 60 143 9,657
Hong-Bo Tan 60 118 2,592
Bing Chen 60 143 4,606
Jay Sanjayan 59 348 16,075
Huang, Bs 58 257 8,806
Prinya Chindaprasirt 58 331 14,077
Linhua Jiang 57 116 1,939
Nele De Belie 56 297 14,577
Mohd Rosli Mohd Hasan 54 184 6,072
Farhad Aslani 52 164 3,621
Hjh Brouwers 52 195 8,656
Mohd Zamin Jumaat 51 211 7,537
Mohammad Maslehuddin 50 177 3,971
Quantao Liu 50 80 2,007
Suksun Horpibulsuk 49 325 10,853
Erik Schlangen 49 258 8,450
Arul Arulrajah 49 310 8,637
Zhenhua Duan 47 207 7,208
Serji Amirkhanian 47 144 5,161
Zuhua Zhang 45 129 6,639
Hao Wang 45 222 5,000
Jianzhong Pei 43 114 1,870
Geert De Schutter 43 242 6,916
U Johnson Alengaram 43 157 5,824
Muhammad Hadi 42 209 4,581
Alaa M Rashad 42 105 4,240
Paulo B. Lourenco 41 465 11,792
Hainian Wang 41 79 1,961
Daniel Castro-Fresno 41 158 2,826
Dejian Shen 41 72 1,628
Togay Ozbakkaloglu 41 213 8,490
Henglong Zhang 40 90 2,374
Xiao-Jian Gao 40 96 2,232
Jiu-peng Zhang 40 80 1,235
Guang Ye 40 179 6,722
Yiqiu Tan 39 107 2,394
Sol Moi Park 39 146 4,702
Alvaro Garcia Hernandez 38 134 3,682
Doo-Yeol Yoo 38 187 5,302
Tung-Chai Ling 38 142 5,137
Canlin Zhang 38 75 1,354
Hong Hao 38 691 17,925
Faiz U A Shaikh 37 152 5,518
H K Lee 37 173 6,240
Guangcheng Long 37 100 1,764
Lingyun You 36 94 1,435
Rong Luo 36 88 1,254
Romildo D Toledo Filho 36 248 8,429
Qingliang Yu 36 126 3,252
Yue Xiao 36 92 2,013
F Pacheco-Torgal 35 131 5,676
Holmer Savastano Junior 35 229 4,880
Weidong Huang 35 56 1,214
Wengui Li 35 142 5,761
Jian-Guo Dai 35 182 5,627
Victor Li 34 255 15,094
Qiang Yuan 34 92 1,850
Qingli Dai 34 112 3,438
Dongdong Ge 33 66 1,798
Gordon D Airey 33 153 4,575
Baoguo Han 33 146 4,984
Elham H Fini 33 152 3,124
Rosário Veiga 33 142 2,667
Xingyang He 33 66 1,404
Wen Hui Duan 32 198 7,577
Eduardo N B S Julio 32 93 2,869
Thong M Pham 32 198 5,788
Yunsheng Zhang 32 108 2,320
Fazhou Wang 32 89 1,746
Megat Azmi Megat Johari 32 118 3,471
Antonio Santos-Silva 31 185 4,435
Mehmet Gesoglu 31 67 3,735
Moises Frías 31 164 5,904
En-Hua Yang 31 142 4,702
Hai-Long Ye 31 97 1,891