10.1(top 1%)
Impact Factor
10.4(top 1%)
extended IF
308(top 1%)
H-Index
12.8K
authors
21.7K
papers
936.2K
citations
5.8K
citing journals
149.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ddl Chung 123 342 14,404
Francisco Rodriguez-Reinoso 103 359 24,096
Morinobu Endo 91 672 31,045
Diego Cazorla-Amoros 87 316 16,364
Deborah Chung 86 361 14,136
Feiyu Kang 78 832 47,014
Jie-Shan Qiu 73 674 36,498
Teresa Bandosz 73 419 22,492
Mauricio Terrones 62 696 55,008
Hui-Ming Cheng 61 775 103,703
Fei Wei 57 477 42,965
Juan M D Tascon 55 235 15,319
Francois Beguin 55 331 29,422
Carlos Moreno-Castilla 51 184 11,727
Alain Celzard 45 385 11,229
Qingwen Li 45 273 12,572
Ljubisa R Radovic 42 101 6,308
Rodney S Ruoff 40 537 173,318
Emmanuel Flahaut 38 304 12,583
Vanessa Fierro 36 330 9,522
Yury Gogotsi 35 875 148,425
Mietek Jaroniec 35 883 92,737
Seong-Ho Yoon 35 169 5,454
Xue-Qiang Zhang 34 642 66,702
Francisco Carrasco-Marín 33 195 7,562
Zhuangjun Fan 33 187 25,964
Chong Rae Park 32 158 8,401
José L Figueiredo 32 350 18,633
Albert G Nasibulin 31 285 9,014
Ricardo Santamaria 31 139 5,198
Esko I Kauppinen 31 410 15,737
Emilia Morallon 31 264 8,071
Ladislav Kavan 31 318 15,435
Han Hu 30 196 17,169
Yongsheng Chen 30 359 53,379
S Ravi P Silva 30 548 16,957
Martin Kalbac 29 217 5,338
Jacob A Moulijn 29 641 40,762
Suguru Noda 28 163 4,142
Soo-Jin Park 28 1,029 32,235
Antonio Benito Fuertes 28 224 17,980
Clara Blanco 27 125 5,111
Zhong-Zhen Yu 27 283 23,266
Marc Monthioux 27 76 5,805
Hirotomo Nishihara 27 132 5,122
Maurizio Prato 27 739 64,472
Masako Yudasaka 27 434 18,677
Conchi Ania 27 154 5,982
Li-Jie Ci 26 286 21,849
Mykola Seredych 26 122 7,146
J Angel Menéndez 26 183 9,936
Jang-Kyo Kim 26 403 29,477
Weizhong Qian 26 162 10,554
Freek Kapteijn 26 657 45,775
Di Zhang 25 610 23,197
M Martínez-Escandell 25 65 2,230
Marc Dubois 25 223 4,870
Nidia C Gallego 25 68 2,292
Cristian Contescu 25 101 3,199
Kim Meow Liew 25 938 37,027
Yoong Ahm Kim 24 218 7,428
Nicole Grobert 24 135 7,647
Antonio Guerrero-Ruiz 24 288 7,557
Maoshuai He 23 75 2,463
Nikhil A Koratkar 23 168 20,235
Jacek Jagiello 23 108 6,345
Yuan Chen 23 267 15,590
Jin Miyawaki 23 160 5,100
Peter Carrott 23 127 5,523
Inmaculada Rodriguez-Ramos 23 259 6,766
Jean-Noël Rouzaud 22 105 8,135
Jia-Qi Huang 22 330 32,919
Kaili Jiang 21 220 13,386
Toshihide Horikawa 21 73 2,234
Alexander Okotrub 21 344 6,097
Krisztina László 21 162 3,797
Riichiro Saito 21 399 42,240
Wei Lv 21 218 15,652
Lyubov Bulusheva 21 242 5,366
Yuan Chen 21 271 16,046
Hua Jiang 21 108 6,222
Yoshiaki Matsuo 21 105 2,344
Hongwei Zhu 21 361 23,441
Kostya K Ostrikov 21 801 23,141
Manuel Fernando R Pereira 21 338 18,697
Peng-Xiang Hou 21 80 5,916
Satish Kumar 20 208 11,138
Hisashi Sugime 20 65 1,249
Stefan Kaskel 20 693 39,011
D Lozano-Castello 20 32 4,086