23.6(top 1%)
Impact Factor
24.4(top 1%)
extended IF
569(top 1%)
H-Index
19.6K
authors
24.2K
papers
2.5M
citations
7.6K
citing journals
298.4K
citing authors

Most cited authors in 2013

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Xiong Wen Lou 4,032 427 96,619
Xiong Wen David Lou 4,023 415 98,207
Lei Jiang 3,058 1,263 90,024
Shu-Bin Yang 2,842 142 19,503
Min Zhou 2,258 72 7,470
Yi Xie 2,258 715 66,227
Min Zhou 2,258 85 9,869
Hao Zhang 2,258 69 4,262
Min Zhou 2,258 92 10,563
Jingfang Zhou 2,258 30 3,881
Jun-feng Xie 2,258 91 11,029
Chao Gao 2,247 226 18,948
Zhen Xu 2,247 94 9,784
Zhen Xu 2,234 110 11,474
Zhenan Bao 2,174 713 106,044
Yongji Gong 2,060 150 16,846
Robert Vajtai 2,060 409 35,178
Jian Jin 1,976 137 11,579
Zhun Shi 1,976 7 2,357
Kelong Ai 1,965 67 11,100
Lehui Lu 1,965 79 10,766
Zheyu Fang 1,933 120 9,799
Shu-Hong Yu 1,885 806 73,726
Xinchen Wang 1,829 389 70,906
Pulickel M Ajayan 1,829 464 45,385
Jinshui zhang 1,829 86 15,033
Jingbi You 1,735 92 29,449
Zhong Lin Wang 1,712 2,128 251,561
Yong-Gang Wang 1,688 386 30,768
Huisheng Peng 1,658 318 22,325
Yang Zhao 1,570 238 14,288
Liangti Qu 1,570 339 30,124
Chuangang Hu 1,570 101 10,649
Huhu Cheng 1,570 81 9,529
Yang Zhao 1,570 79 10,575
Alex L Chortos 1,563 35 10,589
Jeffrey B-H Tok 1,563 53 9,034
Benjamin C-K Tee 1,563 51 15,402
Shenxiang Zhang 1,532 45 4,056
Young-Yong Noh 1,495 383 15,795
Kang-Jun Baeg 1,469 96 5,847
ziruo Hong 1,459 91 24,645
Gang Li 1,459 205 55,438
Mario Caironi 1,438 187 7,629
Letian Dou 1,426 85 17,292
John A Rogers 1,374 609 66,048
Vlad Shalaev 1,366 412 35,624
Gururaj V Naik 1,366 50 4,574
Alexandra Boltasseva 1,366 247 19,225
Hui-Ming Cheng 1,358 775 103,853
Wencai Ren 1,358 186 31,492
Zongping Chen 1,358 30 9,494
Lain-Jong Li 1,350 427 50,385
Wenjing Zhang 1,344 139 13,314
Jing Ren 1,342 70 7,662
Yang Yang 1,335 199 55,868
Han Hu 1,329 196 17,175
Changtai Zhao 1,329 192 13,507
Jie-Shan Qiu 1,329 674 36,521
Jianhua Liu 1,288 79 5,756
Yanlan Liu 1,288 44 6,867
Gaoquan Shi 1,254 158 28,323
Xiaodong Chen 1,213 413 32,762
Yonggang Huang 1,211 326 41,565
Dongyuan Zhao 1,205 706 83,915
Jianhui Hou 1,189 429 54,288
Genqiang Zhang 1,172 118 8,077
Ten-Chin Wen 1,169 149 7,117
Tain-Ching Wen 1,169 82 2,772
Tzung-Fang Guo 1,169 83 6,404
Peter Chen 1,169 92 8,965
Wouter Dhert 1,162 62 9,164
Ferry P W Melchels 1,162 43 9,106