23.6(top 1%)
Impact Factor
24.4(top 1%)
extended IF
569(top 1%)
H-Index
19.6K
authors
24.2K
papers
2.5M
citations
7.6K
citing journals
298.4K
citing authors

Most published authors in 2021

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Lin Gu 19 1,009 62,930
Ben Zhong Tang 17 1,902 121,238
Qinghua Zhang 17 539 20,306
Wei Huang 16 2,509 109,651
Xiaodong Chen 13 413 32,762
Xiaoyuan Chen 12 1,053 90,677
Wenping Hu 11 691 28,782
Husam Niman Alshareef 11 483 28,316
Xinhui Lu 11 397 18,618
Zhong Lin Wang 10 2,128 251,561
Liangbing Hu 10 406 54,186
Lei Jiang 10 1,263 90,024
Dong Wang 10 664 70,282
Michael David Dickey 9 242 15,424
Metin Sitti 9 359 20,988
Thomas D Anthopoulos 8 415 22,998
Xiaogang Liu 8 256 15,762
Huanli Dong 8 290 14,763
Jianhui Hou 8 429 54,288
Shu-Hong Yu 8 806 73,726
Hua Zhang 8 729 106,142
Thomas Burdyny 8 498 59,006
Qing Wang 8 296 19,191
Denys Makarov 8 195 5,660
Pulickel M Ajayan 7 464 45,385
Edward H Sargent 7 680 78,319
Yijia Gu 7 328 17,100
xixiang Zhang 7 575 29,787
Yu Chen 7 351 31,017
Shengzhong Liu 7 245 13,541
Feng Wu 7 310 12,234
Maolin Pang 7 403 22,813
Mark C Hersam 7 516 41,786
Guihua Yu 7 281 36,643
Claudia Felser 7 814 38,000
Kai-Hui Liu 7 236 8,230
Horst Hahn 6 589 18,033
Zhong-Ming Wei 6 173 5,796
Yihui Zhang 6 168 12,918
Jun Lin 6 516 34,224
Yan Sun 6 222 15,197
Zhuang Liu 6 475 80,520
Shutao Wang 6 288 19,398
Meng Gu 6 228 13,476
Pooi See Lee 6 391 23,361
Xuesi Chen 6 787 37,155
Yunhui Huang 6 512 36,180
Chaoji Chen 6 143 13,587
Lane Martin 6 244 17,284
Muhammad Khatib 6 24 401
Yong Cui 6 69 7,991
Huizeng Li 6 380 15,074
Khalil Amine 6 421 38,541
Stephen J Pennycook 6 845 43,523
Chong Cheng 6 144 6,533
Han Zhang 6 976 57,535
Shi Xue Dou 6 1,087 52,564
Kanyi Pu 6 254 22,700
Yonggang Huang 6 326 41,565
Jacky W Y Lam 6 365 46,072
L-Q Chen 6 860 48,310
Gang Wu 6 334 31,629
Jia-ou Wang 6 170 3,833
Hossam Haick 6 247 14,398
Jiamei Lin 6 444 32,515
Tian-You Zhai 6 471 25,675
Yunqi Liu 6 330 28,398
Hongfei Li 6 245 18,470
Shengzhong Frank Liu 6 452 21,797
Chun-Yi Zhi 6 431 35,856
Renjie Chen 6 294 13,791
Zheng Liu 6 467 51,634
John A Rogers 6 609 66,048
Chun-Hai Fan 5 734 54,519
Jeong Ho Cho 5 292 12,645
Chuanlai Xu 5 404 14,956
Michael S Fuhrer 5 175 20,372
Ximin He 5 81 2,704
Jianhong Wu 5 137 2,165
Martin Kaltenbrunner 5 69 9,327
Chunyi Zhi 5 355 31,902
Xinliang Feng 5 685 73,540
Xiaosheng Fang 5 170 16,253
Yan-Lin Song 5 301 12,839
Haipeng Yu 5 88 5,256
Young Hee Lee 5 295 20,914
Jinaqi Zhang 5 220 12,638
Xiong Wen Lou 5 427 96,619
Jr-Hau He 5 304 18,195
Chunsheng Wang 5 336 38,478
Zai-Ping Guo 5 528 32,672