4.1(top 3%)
Impact Factor
4.5(top 3%)
extended IF
154(top 2%)
H-Index
5,491
authors
15,484
papers
263,789
citations
9,410
citing journals
109,972
citing authors

Most cited authors in 2014

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Félix Dias Carvalho 261 478 39,734
Maria de Lourdes Bastos 249 302 8,710
Guang Jia 224 92 5,302
Antonio F Hernandez 217 152 5,870
Ricardo Jorge Dinis-Oliveira 213 168 3,766
José A Duarte 213 276 7,317
Yun Wang 191 119 2,246
Anurag Tripathi 172 46 1,542
Premendra D Dwivedi 172 52 1,542
Ruchi Roy 172 25 591
Holger Martin Koch 169 202 10,107
Sara Tagliaferri 165 39 1,346
Lucio G Costa 165 87 5,103
Kate Jones 153 92 2,037
Wei Xia 152 234 4,247
Lesa L Aylward 150 132 4,004
Yuanyuan Li 150 215 3,750
Mukul Das 145 11 418
Sunil Kumar Singh 145 32 1,261
Mukul Das 145 80 2,853
Sunil Kumar Singh 145 14 264
Yan Yuan 138 94 1,611
Zong-Ping Liu 138 125 2,233
Xuezhong Liu 138 53 1,015
Yuan Li 133 136 2,692
Huailong Chang 126 14 537
Shunqing Xu 126 224 5,597
Roel Smolders 126 34 1,051
Er-Bao Bian 125 19 568
Marisa Rebagliato 124 110 5,106
Clemente Ag Aguilar-Garduño 124 34 1,118
Miguel Rodríguez Barranco 124 112 3,189
Feng-Cheng Tang 122 14 315
Ching-Yao Yang 122 115 2,773
Omid Mehrpour 119 142 1,762
Jessica Mandrioli 119 154 8,643
bernhard Michalke 119 135 3,293
Paola Borella 119 74 2,123
Marco Vinceti 119 383 7,501
Mohammad Abdollahi 119 326 8,034
Nasim Zamani 119 151 1,183
Franz Berthiller 113 149 8,704
Isabel Hennig-Pauka 113 49 574
Gerhard Adam 113 106 5,811
Heidi Elisabeth Schwartz-Zimmermann 113 32 793
Wulf-Dieter Moll 113 31 1,469
John Giesy 112 816 38,778
Maurizio Gualtieri 110 59 2,596
Emanuela Corsini 110 217 6,189
Jamie C Dewitt 110 66 2,729
Yanshuang Song 106 4 127
Michael Trauner 105 551 28,991
Hartmut Jaeschke 105 416 29,729
Peter Fickert 105 151 8,219
Chris Kc Wong 104 27 1,235
Jun Du 104 49 1,952
Chris Kong-Chu Wong 104 103 2,998
Ge Zhang 104 33 1,317
Yunhuan Liu 104 80 2,793
Hao Liu 104 96 2,435
Hong-Sheng Wang 104 59 2,491