1.7(top 10%)
Impact Factor
1.7(top 10%)
extended IF
140(top 2%)
H-Index
3.5K
authors
27.8K
papers
361.2K
citations
4.2K
citing journals
86.7K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Tetsuhiko Kobayashi 2,678 123 14,135
Seiji Shinkai 2,635 693 41,515
Masahiro Miura 2,047 433 28,918
Kazuhito Hashimoto 1,933 690 62,145
Tetsuya Satoh 1,780 257 23,919
Hideki Kato 1,745 162 19,495
Reizo Kato 1,722 584 12,216
Katsuhiko Ariga 1,623 888 47,074
Naoto Chatani 1,559 282 23,835
Hiroyuki Ohno 1,427 600 26,379
Lok Kumar Shrestha 1,340 515 36,144
Bunsho Ohtani 1,328 262 14,224
Masahiro Murakami 1,300 399 17,067
Tsutomu Miyasaka 1,260 233 35,779
Akihiko Kudo 1,216 98 26,191
Yusuke Yamauchi 1,172 1,012 56,934
Takehiko Mori 1,104 364 9,264
Yoshinari Makimura 1,084 6 1,205
Norihiro Tokitoh 976 516 13,207
Takashi Kato 956 473 26,174
Teruhisa Ohno 938 84 5,324
Michikazu Hara 934 252 23,024
Kevin C-W Wu 924 243 17,770
Koji Hirano 916 240 15,460
Hajime Matsumoto 903 95 5,915
Mitsuo Kira 898 263 7,662
Kazunari Domen 890 570 71,835
Hiroshi Irie 880 42 9,661
Fumitoshi Kakiuchi 864 113 10,407
Hiroyuki Nishide 860 625 14,672
James H Davis 856 57 7,206
David Lapointe 847 12 3,062
Atsuhiro Osuka 837 934 37,530
Qingmin Ji 822 160 11,298
Jonathan Hill 792 364 20,224
Hideki Yamochi 780 206 4,330
Hidehiro Sakurai 779 180 6,831
Hiroshi Imahori 773 427 24,476
Junji Kido 768 344 24,458
Yusuke Yonamine 768 27 1,448
Gaulthier Rydzek 753 31 1,591
Shu̅ Kobayashi 753 357 22,517
Atsunori Mori 746 231 8,704
Ryu Abe 741 175 14,397
Nobuo Kimizuka 719 267 9,165
Junko N Kondo 718 345 19,504
Kazushi Mashima 696 303 10,009
Susumu Kitagawa 670 759 74,073
Isamu Shiina 667 121 3,896
Suguru Yoshida 659 136 3,388
Takamitsu Hosoya 640 219 6,391
Tohru Yamada 620 103 3,457
Takayuki Ishida 608 273 5,961
Jun-ichi Yoshida 608 497 20,685
Yasuro Niidome 599 121 5,081
Kohei Uosaki 593 526 14,596
Masayoshi Watanabe 591 468 32,679
Mutsumi Kimura 588 241 6,792
Kazuhiro Sayama 578 184 18,847
Susumu Kuwabata 572 332 12,280
Kazuo Takimiya 564 416 21,893
Tsukasa Torimoto 547 210 8,954
Satoshi Takamizawa 546 150 4,238
Astushi Takahara 539 659 20,497
Kenichi Oyaizu 535 257 7,886
Shin-Ichiro Shoda 519 80 2,478
Hiroshi Masuhara 493 564 13,473
Tomokazu Iyoda 477 204 6,083
Tetsuya Yamaki 475 56 2,117
Kiyotaka Asakura 473 400 11,617
Masahiro Mikuriya 466 268 3,014
Yayoi Kobayashi 463 463 15,693
Atsushi Kawamoto 463 81 1,982
Takahiro Sasamori 462 376 10,730
Alois Fürstner 452 469 46,460
Ken Sakai 451 207 6,686
Toshio Naito 451 126 2,381
Takeshi Takeda 450 165 2,644
Ilhyong Ryu 446 334 12,664
Yasunori Yamamoto 446 93 3,478
Toshiyuki Itoh 446 127 3,375
Ruben Martin 442 130 14,110
Chihaya Adachi 439 725 58,247
Yasushi Yokoyama 438 112 2,923
Tomoo Mizugaki 437 192 10,476
Masaharu Tsuji 433 201 8,039
Kazuhiko Takai 431 230 9,668