6.7(top 2%)
Impact Factor
6.9(top 2%)
extended IF
257(top 1%)
H-Index
15.9K
authors
40.8K
papers
1.3M
citations
6.1K
citing journals
159.6K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jiujun Zhang 4,122 250 36,488
M G Ferreira 4,096 322 18,786
Jiujun Zhang 3,968 364 37,433
Maria Forsyth 3,774 659 32,467
Stefano Passerini 3,741 694 39,667
Petr Novak 3,620 250 25,680
Doug MacFarlane 3,503 823 53,287
Mf Montemor 3,452 251 12,146
Mark E Orazem 3,328 173 8,099
Yang-Kook Sun 3,162 673 61,128
Hua Kun Liu 3,151 997 57,309
Elzbieta Frackowiak 3,122 200 23,075
Jean-Michel Ec Leger 3,010 112 8,574
Enric Brillas 2,969 334 27,955
Chao-Yang Wang 2,871 174 16,268
Vincent Vivier 2,866 172 6,426
Juan M Feliu 2,760 537 23,390
Tian-Shou Zhao 2,716 458 24,695
Suqing Wang 2,693 340 22,916
Digby D Macdonald 2,689 161 8,190
Patrik Schmuki 2,626 714 49,282
Jihuai Wu 2,598 520 19,684
Mikhail L Zheludkevich 2,549 289 13,816
Andrzej Lewandowski 2,433 50 5,200
Bvr Chowdari 2,418 108 5,735
Sheng Shui Zhang 2,410 150 16,349
Xiao-Gang Zhang 2,405 424 31,247
Chi-Chang Hu 2,323 284 16,888
Izabela Stępniak 2,281 37 3,314
Feiyu Kang 2,205 831 48,787
Yuping Wu 2,190 552 31,310
Edson A Ticianelli 2,150 218 9,992
Maciej Galiński 2,137 34 3,384
Tebello Nyokong 2,085 875 21,885
Tetsuya Osaka 2,084 535 13,816
Francois Beguin 2,083 328 29,756
Seung-Taek Myung 2,062 272 23,855
Likun Pan 2,060 383 19,877
Kenneth Ozoemena 2,044 197 6,227
Weishen Yang 2,005 365 18,364
Nadine Pébère 1,997 75 4,340
Christophe Coutanceau 1,981 151 10,132
G X Wang 1,981 703 55,134
Benjamin Scharifker 1,969 93 5,351
Xuefeng Zhu 1,953 130 5,555
Hiroyuki Ohno 1,949 600 26,379
Marco Panizza 1,938 99 10,460
Jia-Zhao Wang 1,907 236 18,773
Ulrich Stimming 1,900 196 13,640
Rudolf Holze 1,897 276 10,953
Wolfgang Schuhmann 1,896 801 30,229
Gordon G Wallace 1,895 1,194 64,472
Abdullah M. Asiri 1,882 1,935 79,856
Marco Musiani 1,857 29 2,953
Hiroki Habazaki 1,832 593 13,487
Xuping Sun 1,813 601 56,603
Lei Zhang 1,810 47 17,927
Ai-Jun Wang 1,794 351 13,023
Herman Terryn 1,769 521 12,070
Nick Birbilis 1,744 382 20,431
Grzegorz Lota 1,739 88 5,467
Taihong Wang 1,739 332 28,857
Donald Tryk 1,737 204 24,401
Plamen Atanassov 1,735 354 19,781
Ge-Ping Yin 1,735 346 15,162
Sviatlana Lamaka 1,722 119 6,170
Antonino S Aricò 1,697 313 19,727
Tamás Pajkossy 1,688 72 4,104
Xian-you Wang 1,680 432 13,004
Dianxue Cao 1,672 361 13,399
Yong-Gang Wang 1,659 386 31,821
Ignasi Sirés 1,659 131 12,452
Hiroyuki Uchida 1,616 213 12,378
Zai-Ping Guo 1,615 525 33,867
San Ping Jiang 1,608 454 21,539
Mikhail A Vorotyntsev 1,598 156 4,135
Göran Lindbergh 1,596 211 6,683
Marc T M Koper 1,595 431 35,428
Li-Zhen Fan 1,593 201 14,186
Frederic Jaouen 1,586 120 18,311
Haijiang Wang 1,574 68 13,303
Shaojun Dong 1,574 855 56,195
Patrice Simon 1,567 252 67,542