6.7(top 2%)
Impact Factor
6.9(top 2%)
extended IF
257(top 1%)
H-Index
15.9K
authors
40.8K
papers
1.3M
citations
6.1K
citing journals
159.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Maria Forsyth 84 659 32,467
Doug MacFarlane 82 823 53,287
Juan M Feliu 81 537 23,390
Stefano Passerini 71 694 39,667
Jihuai Wu 56 520 19,684
Hiroki Habazaki 56 593 13,487
Tetsuya Osaka 55 535 13,816
Xian-you Wang 53 432 13,004
Patrik Schmuki 53 714 49,282
Vincent Vivier 53 172 6,426
Chi-Chang Hu 52 284 16,888
Mikhail A Vorotyntsev 51 156 4,135
Mark E Orazem 50 173 8,099
Paweł J Kulesza 50 200 7,225
Tebello Nyokong 50 875 21,885
Shaojun Dong 49 855 56,195
Jiujun Zhang 49 364 37,433
Yang-Kook Sun 49 673 61,128
Dianxue Cao 49 361 13,399
Andreas Bund 48 256 5,319
Jiujun Zhang 48 250 36,488
Takeo Ohsaka 47 375 12,623
Jean-Yves Sanchez 47 136 4,789
Wolfgang Schuhmann 47 801 30,229
Mf Montemor 46 251 12,146
Enn Lust 45 311 6,206
M G Ferreira 45 322 18,786
Herman Terryn 45 521 12,070
Hua Kun Liu 45 997 57,309
Rudolf Holze 44 276 10,953
Feiyu Kang 44 831 48,787
Vito Di Noto 43 241 6,503
Ai-Jun Wang 42 351 13,023
Kenneth Ozoemena 42 197 6,227
Ge-Ping Yin 41 346 15,162
Enric Brillas 41 334 27,955
Manuel A Rodrigo 41 529 21,398
Qunwei Tang 40 338 11,606
Davood Nematollahi 40 345 5,539
Gordon G Wallace 40 1,194 64,472
Frank Marken 40 542 14,986
Roberto C Salvarezza 39 269 8,478
Fannie Alloin 39 127 7,527
Hubert Perrot 39 220 4,564
Jean-Michel Ec Leger 39 112 8,574
Yung-Eun Sung 38 489 21,995
Stefania Panero 38 212 9,291
Martin S Bojinov 37 122 2,467
Achim Walter Hassel 37 219 4,545
Antonino S Aricò 37 313 19,727
Helmut Baltruschat 37 160 4,774
Hiroyuki Uchida 36 213 12,378
Kazimierz Darowicki 36 218 3,083
Tian-Shou Zhao 36 458 24,695
Xiao-Gang Zhang 35 424 31,247
Petr Novak 35 250 25,680
Grzegorz Sulka 35 180 4,295
M M Silva 35 223 4,244
José J García-Jareño 35 116 2,111
Carlos Ponce de Leon 34 173 7,580
Edson A Ticianelli 34 218 9,992
Hiroyuki Ohno 34 600 26,379
Ricardo M Souto 34 157 4,297
Kaido Tammeveski 34 191 8,073
Emilia Morallon 34 264 8,262
Susana I Cordoba De Torresi 34 195 6,373
X R Nóvoa 34 147 3,642
Roberto Manuel Torresi 34 192 5,417
Toshiyuki Nohira 34 257 5,984
Göran Lindbergh 34 211 6,683
Marc T M Koper 34 431 35,428
Plamen Atanassov 33 354 19,781
Ulrich Stimming 33 196 13,640
Sandro Cattarin 33 110 2,698
San Ping Jiang 32 454 21,539
Scott W Donne 32 165 4,506
Kuo-Chuan Ho 32 462 20,796
Ke Ye 32 241 6,644
Peter G Pickup 32 130 5,421
Weishan Li 31 239 8,866
Xiangming He 31 266 11,240
Digby D Macdonald 31 161 8,190
Toribio Fernández Otero 31 279 8,409
Angela Molina 31 219 2,935
Magdalena Skompska 30 59 1,511
Yuping Wu 30 552 31,310
Zongping Shao 30 691 40,551
Francesco Di Quarto 30 112 3,052