3.7(top 4%)
Impact Factor
3.9(top 4%)
extended IF
303(top 1%)
H-Index
39.3K
authors
47.5K
papers
1.6M
citations
5.4K
citing journals
252.1K
citing authors

Most published authors in 2009

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Kazunari Domen 10 569 69,896
Richard Compton 9 752 29,484
Xinhe Bao 9 715 47,326
Lin Ming-chang 8 218 6,362
Edmund J F Dickinson 7 46 1,885
Zdenek Dohnalek 7 98 4,240
Baibiao Huang 7 723 34,993
Hong-Jie Zhang 7 596 30,220
Qing Jiang 7 801 28,433
Ying Dai 7 512 28,106
AVELINO CORMA 7 1,314 125,711
Bongsoo Kim 6 123 3,306
Alfons Baiker 6 843 39,482
Jose A Rodriguez 6 429 27,039
C-S Lee 6 996 47,867
Gianfranco Pacchioni 6 597 31,641
Lian-Mao Peng 6 615 30,560
German Sastre 6 154 4,338
Dario J Stacchiola 6 191 8,950
C Daniel Frisbie 6 237 24,831
Akihiro Furube 6 97 9,181
Thijs J H Vlugt 6 288 11,373
Gongxuan Lu 6 236 11,893
Chang Q Sun 6 568 15,799
Young Soo Kang 6 233 5,918
Hiroshi Imahori 6 431 24,270
Mietek Jaroniec 5 883 92,791
Hai-Bo Zeng 5 437 36,346
Danzhen Li 5 99 5,950
Anders Hagfeldt 5 634 91,962
Zhongmin Su 5 1,206 41,771
Hyun Gil Cha 5 85 2,798
Peijun Hu 5 218 12,833
Paul A Mulvaney 5 297 38,941
Hua Zhang 5 414 91,452
Yi Sun 5 20 397
Donald Tryk 5 209 24,179
Aharon Gedanken 5 685 34,729
Maximilian Fichtner 5 278 10,528
Umapada Pal 5 244 8,112
Chung-Yuan Mou 5 305 20,901
Jiaguo Yu 5 793 121,055
Pooi See Lee 5 391 23,361
Enrique Iglesia 5 326 27,702
Hua Zhang 5 729 106,142
Lidong Wang 5 181 22,085
Robert C Bowman 4 114 4,043
Kei Murakoshi 4 253 8,212
Xueyuan Chen 4 265 17,397
Kevin M Rosso 4 335 13,195
Kui Yu 4 88 2,921
Ryuzi Katoh 4 174 9,631
Zhong-Qun Tian 4 556 30,030
Minh Tho Nguyen 4 663 13,445
Franz Geiger 4 170 5,367
Tomokazu Umeyama 4 125 6,347
Xiangyang Shi 4 473 21,882
Thomas Autrey 4 114 6,905
Qingfeng Ge 4 176 6,610
Dmitri Golberg 4 752 52,164
Neil V Rees 4 126 5,053
Xiao-Jun Wang 4 239 8,874
Hiroshi Onishi 4 195 7,646
Kazuhito Hashimoto 4 694 61,569
Zhong Lin Wang 4 2,128 251,561
Wilfred T Tysoe 4 126 2,330
Yan Li 4 187 8,917
Stephan Irle 4 280 10,879
De-en Jiang 4 360 19,739
Ladislav Kavan 4 318 15,448
Ashleigh E Baber 4 47 3,572
Charles H F Peden 4 161 14,301
Nikolai Tkachenko 4 265 7,167
Richard P. Van Duyne 4 325 64,565
Kazuhiro Takanabe 4 200 23,105
Subrata Kundu 4 185 8,244
Rui Qin 4 39 2,560
Lain-Jong Li 4 427 50,385
Seong-Ju Hwang 4 273 8,111
Gary L Haller 4 143 5,382
Yi Ding 4 213 13,106
Avesh Tyagi 4 320 6,562
Assist Prof Morteza Mahmoudi 4 326 25,745