3.3(top 5%)
Impact Factor
3.7(top 5%)
extended IF
478(top 1%)
H-Index
42.6K
authors
127.5K
papers
4.7M
citations
9.2K
citing journals
295.4K
citing authors

Most published authors in 2016

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
K Hono 9 936 37,531
Nicolas Grandjean 8 537 15,298
Marius Grundmann 8 750 25,380
Edmund H Linfield 8 453 14,627
Wenwu Cao 8 621 17,375
Muhammad Irfan 7 158 2,805
Yuewei Zhang 7 72 48,455
Sergei V. Kalinin 7 790 31,992
Sriram Krishnamoorthy 7 94 2,740
Sven Hofling 7 575 15,290
Siddharth Rajan 7 206 6,827
Lianhe Li 7 299 5,382
Kenji Watanabe 7 1,502 88,940
steven Denbaars 7 973 45,901
Jia Fu Wang 6 311 5,413
Takao Shimizu 6 254 8,525
Chihaya Adachi 6 726 56,489
Hongxing Jiang 6 394 15,217
Jun-Ming Liu 6 467 17,522
Martin Kamp 6 449 12,473
A Giles Davies 6 309 10,234
Jingyu Lin 6 378 15,164
Pedram Khalili Amiri 6 132 5,092
David A Ritchie 6 1,304 34,357
Yang Ren 6 832 27,813
Jing Li 6 131 5,612
Hideo Ohno 5 740 56,173
Hiroshi Funakubo 5 672 10,044
Oliver G Schmidt 5 863 36,542
Shinji Yuasa 5 370 15,302
Yuewei Yin 5 91 1,393
Minjoo L Lee 5 165 4,646
Jonathan Finley 5 252 8,637
Ian Farrer 5 335 7,102
Holger Grahn 5 48 839
Jian-Chun Cheng 5 122 4,518
Karl Leo 5 198 15,206
Adekunle Adeyeye 5 153 4,777
Pavel A Belov 5 170 4,148
Chris G. Van de Walle 5 529 51,130
Andrew Armstrong 5 79 1,426
Given Names Deactivated Family Name Deactivated 5 69 3,072
Shixuan Du 5 316 10,673
Koki Takanashi 5 462 10,134
Hongliang Zhang 5 56 1,037
Erik P A M Bakkers 5 189 15,124
V Ya Shur 5 511 7,239
Jerome Faist 5 563 26,512
Iuliana P Radu 5 187 5,045
Guoqiang Yu 5 129 5,908
Benjamin Olson 5 15 423
Scott J Maddox 5 19 455
Ling Yan Liang 5 101 2,070
Pavel Belov 5 44 2,488
Patrick M Vora 4 34 1,848
Nikolay I Zheludev 4 444 28,115
Lutz Schrottke 4 56 897
Mitsuru Itoh 4 512 12,891
Ranjan Singh 4 217 13,863
Achim Trampert 4 263 7,899
Sebastiaan van Dijken 4 179 4,658
A P Chen 4 111 3,057
Vincent Cros 4 144 13,981
Fumihiro Matsukura 4 92 21,663
Eckhard Quandt 4 293 7,683
Peng Chen 4 374 32,301
Vladislav Demidov 4 60 2,635
Xujie Lu 4 100 6,276
Xiao-lin Wang 4 242 7,237
Xiu Feng Han 4 253 4,546
Bin Liang 4 88 4,308
Chunfeng Zhang 4 172 7,504
Oliver Brandt 4 380 11,605
Lain-Jong Li 4 427 50,385
Giovanni Isella 4 303 4,800
Qiming Zhang 4 259 17,575
Shi-shen Yan 4 146 3,540
Nian Sun 4 190 5,822
Hyunsoo Yang 4 224 7,044
Yuya Sakuraba 4 153 3,992
Shintaro Yasui 4 119 1,319
David B Bogy 4 227 7,351
John Robertson 4 594 65,020
Kai Xu 4 88 4,285
S W King 4 171 2,809
Sebastien Couet 4 74 781
Xiang Li 4 39 1,257
J Leon Shohet 4 58 728
Rachel Angharad Oliver 4 263 4,459
André Strittmatter 4 133 2,638