4.7(top 3%)
Impact Factor
5.2(top 3%)
extended IF
256(top 1%)
H-Index
160.9K
authors
153.3K
papers
2.6M
citations
20K
citing journals
1.1M
citing authors

Most cited authors in 2013

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Mauricio Terrones 1,667 696 55,109
Humberto Terrones 1,254 218 26,492
Harry Eugene Stanley 972 666 75,783
Chelsea M Rochman 909 51 6,587
Tomofumi Kurobe 909 42 2,335
Liming Dai 884 691 82,187
Ayşe Berkdemir 882 22 4,557
Florentino López-Urías 882 54 3,518
Ana Laura Elias 882 78 8,027
Andrés Rafael Botello Méndez 882 23 3,384
Bei Wang 882 12 2,331
Vincent H Crespi 882 204 13,998
Humberto Rodríguez Gutiérrez 882 27 7,182
Nestor Perea-Lopez 882 76 6,118
Zhen Wang 763 268 13,918
Helen Susannah Moat 758 35 1,743
Tobias Preis 758 56 2,915
Matjaz Perc 748 462 28,902
Jinfei Wu 718 339 29,724
Changhyun Ko 718 49 4,821
Jingbo Li 718 206 10,695
Jeong Seuk Kang 718 16 4,490
Joonki Suh 718 55 4,633
Sefaattin Tongay 718 185 15,579
Wen Fan 718 13 2,859
Can Ataca 718 43 6,150
César A Hidalgo 711 58 10,503
Michel Verleysen 711 127 4,116
Yves-Alexandre De Montjoye 711 13 1,651
Yves-Alexandre de Montjoye 711 9 1,259
Feiyu Kang 694 832 47,068
Jongyoon Han 692 121 8,141
Zirui Li 692 38 1,310
Ali Asgar S Bhagat 692 48 5,487
Chun Li 658 96 4,518
Gaixia Zhang 648 123 5,757
Wang Yao 648 151 30,786
Shuhui Sun 648 254 10,600
Mingjie Wu 648 43 3,328
Ji-Wook Jang 644 76 5,885
Liqin Su 642 15 1,614
Yong Zhang 642 125 4,770
Yifei Yu 642 33 4,085
Junfeng Dai 637 24 3,966
Hualing Zeng 637 48 4,497
Shijie Xu 637 288 7,306
Gui-Bin Liu 637 46 6,454
Xiaodong Cui 637 51 7,475
Lain-Jong Li 605 427 50,385
Hui-Ying Yang 605 304 13,727
Yumeng Shi 605 183 21,072
Andrew Lushington 574 250 21,627
Dong-sheng Geng 574 107 8,651
Ji-Gang Zhou 574 126 19,826
Ruying Li 574 160 11,305
Siyu Ye 574 119 8,906
Xiangbo Meng 574 78 4,680
Ning Chen 574 114 5,509
Xueliang Sun 574 360 26,376
Tsun-Kong Sham 574 243 10,348
Shanna Knights 574 25 3,373
Zhongxin Song 574 300 20,847
Gianluigi A Botton 574 357 20,361
Li-Tao Sun 562 275 16,003
Kuibo Yin 562 108 5,903
Yaoguang Rong 559 113 8,851
Zhiliang Ku 559 81 6,358
Tongfa Liu 552 21 4,449
Noejung Park 552 158 8,639
Hongwei Han 552 113 9,742