24.3K(top 2%)
articles
353.3K(top 3%)
citations
4,569(top 2%)
★★ articles
33(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
154(top 4%)
H-Index
233(top 5%)
G-Index
2,095
journals

Most cited authors in 2013

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Shijie Hao 411 29 540
Liang-Liang Zhang 395 111 5,596
Quan Shi 352 250 5,707
Rongming Wang 349 81 3,136
Zi-Feng Yan 340 405 14,042
Qingzhong Xue 288 236 8,681
Guang-Jin Chen 274 181 5,432
Yanzhen Zhang 260 73 1,559
Bao-ping Cai 250 112 2,919
Chang-Hua An 236 71 2,573
Zhen Zhao 227 210 6,624
Guoqing Ning 213 70 4,431
Daqiang Jiang 210 65 791
Jiang Jiang 210 9 264
Wei Qiao 207 67 2,021
Hongyue Dang 202 29 2,133
Suoqi Zhao 199 78 2,382
Xudong Zhao 196 208 8,791
Yuechang Wei 191 69 3,414
Chang-Yu Sun 185 71 1,910
Renjie Ji 176 63 1,162
Jiqian Wang 159 91 2,000
Hai Xu 148 95 3,199
Tongtao Yue 147 73 1,211
Yang Liu 146 127 1,875
Chunyi Li 135 74 1,522
Yahe Zhang 131 62 2,330
Xiang Feng 126 128 2,088
Daofeng Sun 121 293 15,229
Jinjun Zhang 118 83 1,557
Yuxin Zhao 117 38 1,130
Jizhuang Wang 113 22 1,209
Guanglun Lei 112 22 425
Zhiqing Zhang 107 26 1,079
Xingyao Yin 103 72 909
Zhaoyun Zong 103 51 593
Meijun Li 102 71 1,051
Lei Li 96 52 1,377
Chuanjin Yao 96 15 394
Linzhou Zhang 94 45 545
Cai li Dai 92 210 3,299
Guillarte Deng 88 10 283
Zhigang Deng 88 7 162
广森 程 86 8 114
Qingxiang Zhou 84 114 4,614
Dongya Zhao 84 34 616
Kai Tao 81 49 2,185
Guang Zhao 78 62 1,080
Xiaobo Chen 77 54 715
Chao-he Yang 77 110 1,374
Jing-Bin Zeng 74 79 2,671
Xiaoqing Lu 69 184 3,093
Xiaohong Chen 62 59 1,339
Chang Samuel Hsu 55 36 983
Qihong Feng 49 39 752
Shuhai Liu 47 69 941
Kun Chen 46 47 370
Limin Yang 44 28 923
Bo Yu 40 131 1,445
Lizhi Xiao 39 66 529
Baosheng Ge 37 79 1,025
Yonghong Liu 35 149 3,146
Xiaoqiang Wang 33 41 373
Nan Gui 32 137 1,385
Yuqi Yang 31 13 126
Jian-Guo Zhao 29 32 411
Cunhui Lin 28 36 375
Yongfeng Li 27 94 2,864
Weishan Zhang 26 83 868
Jun Yao 26 42 743
Lifeng 20 14 170
Guancheng Jiang 19 60 1,027
Yan Chuanliang 15 30 353
Jianlin Liu 13 78 568
Tongjiang Yan 12 25 114
Baohua Yu 11 3 16