24.3K(top 2%)
articles
353.3K(top 3%)
citations
4,569(top 2%)
★★ articles
33(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
154(top 4%)
H-Index
233(top 5%)
G-Index
2,095
journals

Most published authors in 2018

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Daofeng Sun 34 293 15,229
Cai li Dai 30 210 3,299
Quan Shi 28 250 5,707
Zhen Zhao 25 210 6,624
Xin Zhang 23 86 3,289
Jun Zhang 22 68 1,223
Aijun Duan 20 113 2,511
Jing Gong 20 63 1,010
Wanli Kang 20 132 2,351
Bin Dong 20 223 7,930
Xiang Feng 18 128 2,088
Zhe Li 17 61 1,106
Quan Xu 17 125 4,844
Xuebo Zhao 16 102 7,280
Jixing Liu 16 82 2,188
Pengcheng Dai 15 57 2,964
Dandan Liu 15 24 1,184
Bohong Wang 15 108 1,424
Fang Huang 15 92 2,007
Yanli Chen 15 101 2,482
Liang-Liang Zhang 15 111 5,596
Xi-You Li 15 113 2,710
Hai Xu 15 95 3,199
Xin Gu 15 44 2,644
Liangjun Li 15 60 2,575
Peng Ren 14 80 841
Jun Zhang 14 70 1,085
Qingchao Li 14 23 192
Yanling Wang 14 31 244
Zi-Feng Yan 14 405 14,042
Xiaoping Dai 13 73 2,368
Guancheng Jiang 13 60 1,027
Fei Yang 12 64 1,589
Bohui Shi 12 48 867
Qiang Li 12 14 81
Mingbo Wu 12 155 5,025
Given Names Deactivated Family Name Deactivated 12 19 223
Yining Wu 12 63 1,151
Chuanxian Li 12 54 1,131
wenyue Guo 12 61 1,745
Wendong Wang 12 154 2,862
Guangyu Sun 11 50 706
Dong-Zhi Zhang 11 140 6,919
Xilong Wang 11 42 686
Xiaohu Dong 11 81 1,376
Bo Yao 11 43 702
Yongpeng Sun 10 34 278
Changfeng Chen 10 57 1,747
Daqing Jiang 10 138 2,494
Yongfeng Li 10 94 2,864
Haoran Zhang 10 190 2,474
Yuchuan Chen 10 69 1,044
Jiqian Wang 10 91 2,000
Hao Ren 10 73 1,600
Honglong Chen 10 66 879
Fengrui Sun 10 68 2,299
Xiaogang Deng 10 53 817
Chao-he Yang 10 110 1,374
Zhongtao Li 9 46 1,730
Haiming Fan 9 53 910
Tongtao Yue 9 73 1,211
Linzhou Zhang 9 45 545
Mingwei Zhao 9 113 2,076
Ben Xu 9 33 1,295
Chaocheng Zhao 9 44 466
Baosheng Ge 9 79 1,025
Li-Ting Yan 9 34 1,532
Yutong Wang 9 37 892
Chengyou Han 9 39 4,207
Lianming Zhao 9 55 698
Xiao-Ming Tang 9 63 762
Zhouyuan Zhu 8 9 109
Songqing Hu 8 59 884
Xingyao Yin 8 72 909
Wenting Wu 8 95 4,740
Weishan Zhang 8 83 868
Baojiang Sun 8 151 1,907
Yanjiang Wang 8 47 403
Zhaomin Li 8 105 2,017
Xiaohong Chen 8 59 1,339
Yan Chuanliang 8 30 353
Yuliang Su 8 49 837
Dejian Liu 8 6 54
Zhangxing Chen 8 492 9,546
Yurong Zhao 8 41 854
Kaian Sun 8 37 3,345
Shuangfang Lu 8 170 3,112
Guoqing Ning 8 70 4,431
Xiaoqiang Wang 8 41 373
Limin Yang 8 28 923