24.3K(top 2%)
articles
353.3K(top 3%)
citations
4,569(top 2%)
★★ articles
33(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
154(top 4%)
H-Index
233(top 5%)
G-Index
2,095
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Quan Shi 268 250 5,707
Daofeng Sun 244 293 15,229
Zi-Feng Yan 224 405 14,042
Mingbo Wu 147 155 5,025
Cai li Dai 143 210 3,299
Zhen Zhao 142 210 6,624
Xiaoqing Lu 141 184 3,093
Hai Xu 137 95 3,199
Xiang Feng 129 128 2,088
Quan Xu 121 125 4,844
Qingzhong Xue 118 236 8,681
Jun Zhang 114 68 1,223
Xin Zhang 113 86 3,289
Shuangfang Lu 112 170 3,112
Jiqian Wang 109 91 2,000
Jixing Liu 106 82 2,188
Dong-Zhi Zhang 104 140 6,919
Xi-You Li 98 113 2,710
Fang Huang 95 92 2,007
Jing Gong 89 63 1,010
Yang Liu 88 127 1,875
Fangna Dai 87 66 2,366
Bin Dong 87 223 7,930
Chao-he Yang 87 110 1,374
Honglei Zhan 87 70 607
Jun Zhang 86 70 1,085
Weishan Zhang 85 83 868
Rongming Wang 81 81 3,136
Xiaoping Dai 81 73 2,368
Peng Ren 80 80 841
Meiwen Cao 80 90 1,989
Kun Zhao 79 148 1,795
Zhaomin Li 78 105 2,017
Tongtao Yue 78 73 1,211
Liang-Liang Zhang 78 111 5,596
Aijun Duan 77 113 2,511
Wanli Kang 76 132 2,351
Wendong Wang 76 154 2,862
Mingwei Zhao 75 113 2,076
Yanli Chen 75 101 2,482
Jianlin Liu 74 78 568
Hao Ren 74 73 1,600
Xuebo Zhao 74 102 7,280
Guang-Jin Chen 74 181 5,432
Baosheng Ge 73 79 1,025
Yanjiang Wang 72 47 403
Yongfeng Li 71 94 2,864
Weifeng Liu 70 134 2,501
Weidong Fan 69 56 1,454
Jun Yao 68 116 3,634
Bohong Wang 68 108 1,424
Baojiang Sun 68 151 1,907
wenyue Guo 68 61 1,745
Pengcheng Dai 66 57 2,964
Shang-Xu Wang 65 80 1,202
Weiyu Song 65 49 971
Yuchuan Chen 65 69 1,044
Liqiang Zhang 65 149 6,585
Jing-Bin Zeng 65 79 2,671
Guancheng Jiang 64 60 1,027
Liangjun Li 64 60 2,575
Xin Gu 62 44 2,644
Xiaoqiang Wang 62 41 373
Chen Yanli 61 93 2,181
Hua He 61 50 1,486
Zhe Li 61 61 1,106
Wenting Wu 61 95 4,740
Yutong Wang 61 37 892
Yahe Zhang 60 62 2,330
Weidong Fan 60 40 2,077
Xiaogang Deng 60 53 817
Bao-Di Liu 59 52 362
Lianming Zhao 59 55 698
Xiaohong Chen 58 59 1,339
Suoqi Zhao 58 78 2,382
Xuejin Li 58 67 2,699
Yuan Pan 58 96 6,995
Han Hu 57 196 17,667
Xin Jin 57 67 1,066
Limin Yang 57 28 923
Chaocheng Zhao 57 44 466
Kai Zhang 56 146 2,175
Youguo Yan 56 49 707
Zhongtao Li 56 46 1,730
Yurong Zhao 56 41 854
Peiying Zhang 55 79 887
Qiang 55 166 6,302
Daqing Jiang 55 138 2,494
Bao-ping Cai 55 112 2,919
Li-Yun Fu 55 123 934
Zhen-bo Wang 55 55 634
Xun Wang 54 34 349
Tao Song 54 100 2,218