3(top 79%)
articles
8(top 84%)
citations
1(top 60%)
★★ articles
0(top 27%)
★★★ articles
2.5(top 20%)
Avg IF
2(top 73%)
H-Index
2(top 80%)
G-Index
3
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Cunfeng Feng 11,823 525 17,544
Chengguang Zhu 11,672 519 17,384
Weiying Lin 9,455 346 15,524
Feng-Li Qu 6,952 140 7,480
Chenzheng Zhu 6,218 278 10,090
Yu-Jin Hao 6,099 167 5,572
Yuan-Yuan Li 6,063 147 4,347
Daofeng Sun 5,266 293 15,229
Bo Tang 4,649 627 24,418
Yuzhan Zhao 4,294 316 7,755
Bo Yan 4,031 36 4,079
Bing Yan 4,031 238 11,722
Xiaofang Zuo 3,876 180 4,195
Yonghe Tang 3,788 42 2,364
Hua Wang 3,720 258 9,613
Rong-Mei Kong 3,706 76 4,160
Xiuqi Kong 3,694 53 2,116
Chun-Xiang You 3,635 113 2,584
Jian Xu 3,558 139 8,198
H B Zhu 3,537 455 14,412
Baoli Dong 3,447 64 2,065
Mingwen Zhao 3,438 348 10,633
Hong Liu 3,320 557 26,996
Yun Zhang 3,232 217 6,384
Shu Song 3,189 172 3,529
Wei Wei 3,162 79 3,971
Peng Zhan 3,093 146 3,908
Guo-Ming Wang 2,980 111 2,203
Cui Han 2,824 79 6,947
Daoshan Yang 2,743 96 4,542
Nan Wang 2,730 87 1,596
Qingzhong Xue 2,710 236 8,681
Qin Wei 2,696 576 19,382
Meng-Han Zhang 2,667 99 2,403
Liang-Liang Zhang 2,656 111 5,596
Minyong Li 2,618 216 4,877
Zonghua Wang 2,504 134 4,325
Shiyun Ai 2,355 189 4,752
Yuan Pan 2,326 96 6,995
Jiu-Rong Liu 2,320 123 4,805
Xiao-Fei Wang 2,294 57 1,549
Longwei He 2,282 37 3,945
Song-De Han 2,260 74 2,023
Kaian Sun 2,260 37 3,345
Xijin Xu 2,163 126 5,021
Rongming Wang 2,158 81 3,136
Xinyong Liu 2,134 98 2,753
Yunqi Liu 2,112 19 1,669
Jie Pan 2,104 73 2,083
Jinmao You 2,096 260 5,363
Lingyou Zeng 2,090 14 1,652
Jian-Ping An 2,087 40 1,304
Huanshun Yin 2,081 150 5,100
Jun-feng Xie 1,975 91 11,301
Lingxin Chen 1,964 442 27,861
Guang Chen 1,927 112 3,791
Mingguang Ren 1,924 43 1,373
Fangna Dai 1,888 66 2,366
Wancheng Zhu 1,854 185 6,082
S J Chen 1,847 658 23,242
Shi Huang 1,828 75 2,550
Xian Sheng Zhang 1,824 83 2,402
Rijun Gui 1,808 87 3,653
Shouwei Zhang 1,794 45 3,149
Boyang 1,785 480 13,864
B X Liu 1,783 513 17,233
Shan Jin 1,780 577 21,013
L Y Shan 1,780 511 17,278
Yong Jiang 1,780 309 13,207
Zhengguo Zhao 1,780 504 16,905
Lailin Xu 1,780 452 13,206
Qun Ouyang 1,780 588 19,835
Yilun Zhu 1,780 294 11,550
Liang Han 1,780 529 17,580
Haiping peng 1,780 507 16,915
Yi Fang 1,768 587 18,881
Da Xu 1,768 517 17,262
Konstantin Zhukov 1,768 433 13,733
Wei-Xiao Ji 1,753 76 1,801
Pei-Ji Wang 1,750 106 2,127
Weidong Fan 1,737 56 1,454
Jun Gao 1,723 353 11,590
Dongwei Kang 1,691 96 1,700
Shanzhen Chen 1,680 654 24,013
Zi-jiang Chen 1,679 408 10,315
Peide Liu 1,664 330 10,012
Zhe-yu Chen 1,649 51 4,105
Xingqi Guo 1,647 110 2,475
Jin-Hua Li 1,636 67 1,561
Sheng-Shi Li 1,623 43 1,561
Lupei Du 1,616 117 2,186
Wei Liu 1,606 63 5,158
Jin-Xing Wang 1,593 194 5,684
代 礼旋 1,584 31 1,810