3(top 79%)
articles
8(top 84%)
citations
1(top 60%)
★★ articles
0(top 27%)
★★★ articles
2.5(top 20%)
Avg IF
2(top 73%)
H-Index
2(top 80%)
G-Index
3
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Cunfeng Feng 307 525 17,544
Chengguang Zhu 302 519 17,384
Weiying Lin 276 346 15,524
Xiaofang Zuo 206 180 4,195
Yuan-Yuan Li 195 147 4,347
Shu Song 190 172 3,529
Yu-Jin Hao 183 167 5,572
Daofeng Sun 170 293 15,229
Minyong Li 168 216 4,877
Guo-Ming Wang 161 111 2,203
Yuzhan Zhao 154 316 7,755
Peng Zhan 146 146 3,908
Mingwen Zhao 140 348 10,633
Chun-Xiang You 137 113 2,584
Chenzheng Zhu 124 278 10,090
Yongjun Liu 122 136 1,320
Nan Wang 118 87 1,596
Dongwei Kang 117 96 1,700
Lupei Du 117 117 2,186
Jin-Ming Yu 114 226 2,908
Feng Liu 114 129 1,546
Feng-Li Qu 114 140 7,480
Meng-Han Zhang 108 99 2,403
Xinyong Liu 108 98 2,753
Wei Mu 106 114 1,341
Song-De Han 103 74 2,023
Hong Liu 99 557 26,996
Jie Pan 98 73 2,083
Jinmao You 98 260 5,363
Bo Tang 98 627 24,418
Shiyun Ai 97 189 4,752
Hua Wang 95 258 9,613
Jian Xu 93 139 8,198
Yue-Mao Shen 93 234 4,611
Yun Zhang 92 217 6,384
Hao Fang 89 124 1,865
Baoli Dong 89 64 2,065
Ling Gao 85 121 2,770
Xiaoqing Lu 85 184 3,093
Jingcheng Hao 85 294 5,683
Guoqun Zhao 84 205 3,494
Pei-Ji Wang 84 106 2,127
Ju Liu 84 136 2,102
Wei-Xiao Ji 82 76 1,801
Xiao-Fei Wang 81 57 1,549
Yingjie Zhang 79 86 1,372
Jiwei Cui 78 149 7,181
Xiuqi Kong 77 53 2,116
Ying-xiu Zhang 77 63 380
Qingzhong Xue 76 236 8,681
Fuzhong Xue 74 140 1,343
Xiao-Wu Lei 73 50 1,059
Qin Wei 72 576 19,382
Xishi Tai 72 98 542
Xingqi Guo 71 110 2,475
Zi-jiang Chen 70 408 10,315
Cai li Dai 69 210 3,299
Jin-Hua Li 68 67 1,561
Chundi Gao 68 42 509
Xiao Yu 67 110 2,349
Jin-Xing Wang 67 194 5,684
Zonghua Wang 66 134 4,325
Jun Zhang 65 68 1,223
Xiao-Tao Hao 65 186 5,065
Shuangyu Xu 65 46 613
Xiaoyi Qi 65 120 2,555
Yuming Wang 64 158 3,060
Fangna Dai 64 66 2,366
Jiguo Yu 63 245 4,136
Changhu Xue 63 276 3,769
Minggang Tian 62 39 672
Chang-Hu Xue 62 96 1,794
Wei Qin 61 80 1,971
Yibin Li 61 161 1,274
Xiao-Fan Zhao 60 182 5,097
Wei Wei 60 79 3,971
Rongming Wang 60 81 3,136
H B Zhu 60 455 14,412
Huanshun Yin 60 150 5,100
Kangying Guo 59 284 6,951
Jian-Ping An 59 40 1,304
Yifeng Du 58 81 1,507
Cao Bingqiang 58 203 9,152
Xuben Hou 58 57 808
Jun-feng Xie 57 91 11,301
Shi-shen Yan 57 146 3,710
Jin-peng Sun 57 88 2,615
Dong-sheng Zhou 57 73 769
Qinghui Ai 57 219 5,905
Rong-Mei Kong 56 76 4,160
Furen Zhang 56 69 1,481
Weidong Fan 56 56 1,454