19.4K(top 2%)
articles
372.4K(top 2%)
citations
2,610(top 3%)
★★ articles
79(top 3%)
★★★ articles
3.5(top 9%)
Avg IF
169(top 3%)
H-Index
257(top 4%)
G-Index
2,805
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Hongbing Shen 17,742 422 16,794
Zhibin Hu 15,017 298 8,385
Teng Jiang 12,233 132 9,451
Guangfu Jin 7,126 175 4,726
Bin Shen 6,433 91 6,710
Lan Tan 6,272 315 12,773
Yong Ji 6,121 71 3,241
Xuejiang Guo 6,094 167 5,400
Juncheng Dai 6,052 171 3,853
Jintai Yu 5,934 427 17,260
Yan-Kai Xia 5,841 284 5,951
Gang Hu 5,721 131 4,595
Meilin Wang 5,493 176 4,033
Chunsun Dai 5,341 73 7,915
Zhengdong Zhang 4,980 154 3,062
Shu-Kui Wang 4,966 104 3,528
Shao-liang Chen 4,767 194 3,679
Qi Chen 4,610 302 7,918
Bangshun He 4,131 80 2,867
Feng Chen 4,033 307 7,788
Ming Sun 3,888 44 6,246
Qin Jiang 3,773 62 2,326
Jianwei Zhou 3,762 105 3,184
Rong Yin 3,714 103 3,085
Xu Yong 3,657 133 2,826
Ming Xiao 3,364 93 3,029
Yongping You 3,349 67 4,195
Faming Zhang 3,294 79 2,202
Xue Chen 3,271 100 2,193
Xi-chen Zhu 3,255 39 2,058
Haiyan Chu 3,250 105 2,141
Beicheng Sun 3,243 33 2,003
Hui-Ling Sun 3,186 65 2,755
Jin Yao 3,184 45 1,996
Ze-Kuan Xu 3,058 78 2,318
Jianming Wang 3,022 90 2,635
Guo-Qing Zhu 2,993 86 2,053
Yun Chen 2,869 106 2,387
Cheng Wang 2,869 174 2,805
Xue-Hao Wang 2,843 82 1,917
Mulong Du 2,806 118 1,932
Ling Chen 2,794 123 2,981
Dengshun Miao 2,772 160 5,767
Xi-Rong Guo 2,691 114 3,004
Yuehua Li 2,678 67 1,988
Bing-Hua Jiang 2,639 165 14,212
Tao Xu 2,637 43 1,824
Qizhan Liu 2,545 76 2,270
Biao Yan 2,533 81 2,794
Beicheng Sun 2,493 60 2,581
Jiang Runqiu 2,476 49 2,787
Runqiu Jiang 2,416 40 2,194
Mingxi Liu 2,404 40 1,331
Shan-liang Zhong 2,357 33 1,545
Hao Ji 2,306 31 1,128
Jing Dong 2,251 45 2,119
Zhaoxia Wang 2,246 40 1,859
Li-Juan Zhu 2,233 33 1,427
Chen Zhao 2,229 38 904
Cai-Yun Zhong 2,171 69 1,438
Yue Jiang 2,146 67 1,203
Xinru Wang 2,139 103 1,620
Mantang Qiu 2,124 53 1,802
Jinfei Chen 2,099 83 1,551
Hongbing Jiang 2,093 71 1,280
Yong Xu 2,092 80 2,356
Weiwei Tang 2,066 57 1,365
Yuan Lin 2,052 37 1,323
Ying-Dong Zhang 2,030 73 1,463
Shi-Lu Tong 2,027 210 9,072
Meng Zhu 2,010 91 1,242
Dong-Ya Zhu 1,997 56 2,378
Jie Cheng 1,974 77 1,185
Bota Cui 1,949 38 1,024
Erbao Zhang 1,916 28 1,410
Yuan Li 1,912 60 1,364
Junwei Yang 1,903 58 2,165
Ai-Hua Gu 1,889 78 1,004
Jian-Yong Li 1,889 101 2,145
Jun-Shan Zhou 1,865 83 1,153
Weiping Xie 1,848 61 1,009
Xin Xu 1,831 140 6,586
Tian Tian 1,831 35 2,298
Qi-Wen Deng 1,827 43 1,280
Qiang Wang 1,827 35 1,530
Wei Zhu 1,811 32 1,073
Yueshuai Guo 1,788 50 1,338
Juejin 1,766 49 1,541
Yuanyuan Liu 1,750 8 1,001
Min Xie 1,736 15 1,430
Liping Xie 1,725 27 992
Chun-Xia Luo 1,724 38 1,603
Chun Lu 1,709 47 1,325
Junwei Tang 1,695 21 944