19.4K(top 2%)
articles
372.4K(top 2%)
citations
2,610(top 3%)
★★ articles
79(top 3%)
★★★ articles
3.5(top 9%)
Avg IF
169(top 3%)
H-Index
257(top 4%)
G-Index
2,805
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhibin Hu 552 298 8,341
Hongbing Shen 540 422 16,685
Yan-Kai Xia 334 284 5,922
Feng Chen 300 307 7,732
Shao-liang Chen 296 194 3,593
Guangfu Jin 280 175 4,687
Juncheng Dai 275 171 3,821
Zhengdong Zhang 275 154 3,036
Meilin Wang 270 176 3,992
Teng Jiang 213 132 9,383
Xuejiang Guo 200 167 5,381
Mulong Du 190 118 1,914
Xu Yong 188 133 2,821
Haiyan Chu 172 105 2,121
Gang Hu 172 131 4,576
Dengshun Miao 163 160 5,727
Ai-Hua Gu 158 78 1,000
Xinru Wang 156 103 1,611
Meng Zhu 151 91 1,235
Qi Chen 151 302 7,872
Yun Chen 148 106 2,377
Chong Shen 147 109 1,377
Xin-Dao Yin 144 95 667
Yu-Chen Chen 141 114 1,340
Ling Chen 139 123 2,965
Shu-Kui Wang 139 104 3,509
Jun-Shan Zhou 133 83 1,142
Jie Cheng 133 77 1,179
Yang Zhao 133 91 1,109
Guo-Qing Zhu 132 86 2,046
Xue-Hao Wang 132 82 1,902
Tao Yang 132 91 1,163
Yong Ji 131 71 3,214
Fuquan Zhang 130 114 1,978
Jianwei Zhou 124 105 3,157
Cheng Wang 124 174 2,791
Rong Yin 124 103 3,047
Jian-Yong Li 121 101 2,131
Yue Jiang 121 67 1,194
Ze-Kuan Xu 120 78 2,305
Yong-Yue Wei 120 98 1,386
Cai-Yun Zhong 118 69 1,425
Hongbing Jiang 118 71 1,270
Xiao Han 116 84 1,622
Xi-Rong Guo 112 114 2,981
Jinfei Chen 110 83 1,535
Bangshun He 110 80 2,852
Ying-Dong Zhang 109 73 1,451
Minjian Chen 109 80 1,264
Xue Chen 108 100 2,184
Qingqiang Yao 106 42 682
Ming Xiao 105 93 3,005
Hua Yuan 105 59 536
Yuehua Li 104 67 1,978
Weiping Xie 103 61 1,001
Jianming Wang 102 90 2,606
Dongying Gu 102 58 857
Bin Shen 102 91 6,678
Yan Xu 101 61 828
Faming Zhang 97 79 2,189
Zhanjun Jia 97 70 1,268
Minglong Chen,, Fhrs 96 53 1,170
Jun-Jie Zhang 95 66 1,394
Dong Hang 95 58 669
Qizhan Liu 95 76 2,256
Rongbin Yu 95 54 549
Zhan Zhang 93 51 779
Lan Tan 92 315 12,682
Yuan Li 91 60 1,356
Peng Huang 91 65 369
Weiwei Tang 90 57 1,362
Fei Ye 90 55 831
Bin Yu 89 69 628
Qin Jiang 88 62 2,316
Hong Zhou 87 57 1,106
Jinhua Yu 86 66 1,871
Junwei Yang 86 58 2,148
Hui-Ling Sun 85 65 2,740
Wenbin Zhou 84 60 1,037
Zhihang Peng 84 53 565
Jiu Chen 84 73 616
Aihua Zhang 83 55 1,194
Chuncheng Lu 82 54 788
Zhong Li 82 64 1,296
Chuan Su 81 57 1,012
Mingxi Liu 80 41 1,329
Yong Xu 80 80 2,355
Hang Xiao 80 64 1,136
Yanling Wang 80 43 708
Ling Lu 80 54 1,050
Jintai Yu 79 427 17,147
Chun-Feng Xie 78 45 897
Shaowen Tang 78 61 889
Hua-Guo Xu 78 54 504
Weibing Tang 78 45 641