9.9K(top 3%)
articles
118.4K(top 5%)
citations
1,882(top 3%)
★★ articles
29(top 6%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
103(top 7%)
H-Index
146(top 8%)
G-Index
1,829
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Caoxing Huang 6,034 159 3,492
Chaobo Huang 5,180 119 6,547
Yasin Orooji 4,096 125 5,460
Huiyang Bian 4,075 89 2,736
Shaohua Jiang 4,017 135 6,334
Jingquan Han 3,416 53 4,382
Jianfeng Yao 2,945 245 9,593
Gaigai Duan 2,565 86 9,239
Changtong Mei 2,440 86 2,202
Yongcan Jin 2,227 128 3,023
Yiying Yue 2,193 44 2,752
Jisen Shi 2,169 107 1,810
Wei Shao 2,048 43 1,565
Fuliang Cao 1,995 105 1,707
Tongming Yin 1,950 101 1,911
Hongqi Dai 1,811 226 5,046
Yimin Fan 1,800 82 2,528
Zhichao Lou 1,767 73 1,553
Chuchu Chen 1,728 66 1,492
Jianlin Han 1,693 197 5,264
Xiaofei Yang 1,686 135 7,154
Hui Pan 1,547 50 1,170
Liang Liu 1,416 50 896
Fang Wu 1,381 50 1,121
Lin-Guo Zhao 1,380 96 1,212
Haibo Mei 1,313 95 2,755
Zengxin Zhang 1,300 43 1,462
Chenhuan 1,286 65 1,194
Dengyu Chen 1,282 45 2,578
Han Y H Chen 1,195 381 13,691
Zhonglong Wang 1,179 82 815
Zhiguo Wang 1,173 66 1,248
Yong Xu 1,172 116 1,399
Honghua Ruan 1,170 56 929
Yao-Bing Huang 1,165 41 2,367
Qinglin Wu 1,141 161 9,207
Yulong Ding 1,138 45 1,018
Weibing Wu 1,076 48 1,062
Ning Ye 1,075 59 846
Xiao-Qin Wu 1,054 75 795
Songlin Zuo 1,041 25 818
Karnowo 1,034 69 1,103
Wen-Zhi Lan 1,033 44 2,030
Xinwu Xu 1,027 34 1,500
Zhaoyang Xu 1,020 21 663
Juan Yu 1,019 47 866
Qiang Yong 1,001 36 898
Lei Yang 966 25 1,104
Yan Wu 957 60 784
Jia Ouyang 954 62 948
Jizhang Chen 943 82 2,960
Jian-Ren Ye 943 61 706
Xiaoyan Zhou 938 79 1,814
Yizhong Cao 936 55 1,119
Xu Xu 936 76 1,095
Shengzuo Fang 932 82 1,504
Meng Xu 914 66 953
Pei-Jian Shi 911 92 1,278
Erzheng Su 891 89 1,702
Jinhui Chen 887 64 797
Li Xu 883 59 1,385
Weijun Zhou 863 25 631
Weimin Chen 861 47 819
Junlong Song 855 55 1,120
Fugeng Zhao 849 19 612
Ming He 838 41 1,559
Sheng Luan 808 122 6,529
Stefaan C De Smedt 808 192 11,105
Wei-Dong Rao 789 96 2,030
Chaoqun You 788 53 895
Danil Bukhvalov 765 109 2,311
Farzad Seidi 759 122 2,376
Jishan Fan 747 202 1,958
Ben Fan 742 23 1,102
Shiyuan Yu 729 27 626
Yi Lu 701 15 547
Xia Xu 696 46 1,214
Wen Gu 692 34 550
Haijun Sun 690 36 872
Fei Wang 682 46 629
Jing Zheng 676 30 2,478