9.9K(top 3%)
articles
118.4K(top 5%)
citations
1,882(top 3%)
★★ articles
29(top 6%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
103(top 7%)
H-Index
146(top 8%)
G-Index
1,829
journals

Most published authors in 2020

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Caoxing Huang 49 159 3,492
Karnowo 35 69 1,103
Zhonglong Wang 33 82 815
Tongming Yin 28 101 1,911
Changtong Mei 27 86 2,202
Jianlin Han 27 197 5,264
Danil Bukhvalov 27 109 2,311
Fei Wang 26 46 629
Lin-Guo Zhao 25 96 1,212
Wei-Dong Rao 25 96 2,030
Yongcan Jin 24 128 3,023
Guibin Wang 23 87 837
Chaobo Huang 22 119 6,547
Yao Li 22 25 145
Amaël Borzée 21 81 719
Yasin Orooji 21 125 5,460
Cai-E Wu 20 66 521
Shaohua Jiang 20 135 6,334
Fuliang Cao 20 105 1,707
Chaoqun You 20 53 895
Jishan Fan 20 202 1,958
Farzad Seidi 19 122 2,376
Yong Xu 19 116 1,399
Xiao-Qin Wu 19 75 795
Yanming Fang 19 43 437
Xiaozhao Fang 18 156 3,698
Huiyang Bian 18 89 2,736
Chang-Hu Lu 18 46 210
Xiaofei Yang 17 135 7,154
Yimin Fan 17 82 2,528
Tingting Li 17 33 326
Long Jin 17 58 738
Shen-Lin Huang 17 43 782
Xiaoxing Yan 16 41 314
Hong-Yi Liu 16 34 133
Liang Liu 16 50 896
Jianfeng Yao 16 245 9,593
Yan Wu 16 60 784
Zhenyang Luo 16 37 353
Hai-Jun Xu 16 76 1,183
Xingchen Yan 16 31 136
Wenhua Zhang 15 20 91
Yinlong Zhang 15 30 358
Yizhong Cao 14 55 1,119
Jing Zheng 14 30 2,478
Jianchun Jiang 14 29 416
Li Xu 14 59 1,385
Zhichao Lou 14 73 1,553
Yan Zhou 13 37 601
Juan Yu 13 47 866
Xiaoli Gu 13 44 454
Lu Wang 13 5 20
Honghua Ruan 13 56 929
Bin Guo 13 26 262
Xu Xu 13 76 1,095
Taihua Li 13 36 1,202
Weimin Chen 13 47 819
Yulong Ding 12 45 1,018
Yiqing Xu 12 32 511
Feng-Jie Jin 12 18 92
Qiaolin Ye 12 64 770
Yu Zhang 12 43 647
Gaigai Duan 12 86 9,239
Gongjian Fan 12 51 783
Jiangang Han 12 49 473
Chenhuan 12 65 1,194
Dengyu Chen 12 45 2,578
Xuemei Ge 12 23 449
Tao Xu 12 120 1,482
Xiaoyan Zhou 11 79 1,814
Shifa Wang 11 44 419
Shu Hong 11 72 1,942
Christophe Dufresnes 11 67 1,198
Changlei Xia 11 140 2,612
Cheng-He Sun 11 18 113
Runzhou Huang 11 22 276
L J Xu 11 44 1,005
Feng-Mao Chen 11 29 128
Fubo 11 15 94
Shu Zhang 11 43 957
Lu Gan 11 51 1,687
Jialin Yu 11 48 369
Pei-Jian Shi 11 92 1,278
Haiyan Mao 11 23 592
Gang Zhang 11 38 1,552
Hailan Lian 11 27 563
Jia Ouyang 10 62 948
Fu-Yuan Zhu 10 32 509
燕燕 黄 10 11 1,261