9.9K(top 3%)
articles
118.4K(top 5%)
citations
1,882(top 3%)
★★ articles
29(top 6%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
103(top 7%)
H-Index
146(top 8%)
G-Index
1,829
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Caoxing Huang 303 159 3,492
Zhonglong Wang 159 82 815
Lin-Guo Zhao 149 96 1,212
Jisen Shi 146 107 1,810
Huiyang Bian 142 89 2,736
Fuliang Cao 141 105 1,707
Tongming Yin 139 101 1,911
Chaobo Huang 135 119 6,547
Yong Xu 127 116 1,399
Jianlin Han 119 197 5,264
Jianfeng Yao 117 245 9,593
Yongcan Jin 117 128 3,023
Changtong Mei 117 86 2,202
Xiao-Qin Wu 112 75 795
Jishan Fan 111 202 1,958
Yimin Fan 111 82 2,528
Chuchu Chen 104 66 1,492
Ning Ye 98 59 846
Han Y H Chen 97 381 13,691
Cai-E Wu 96 66 521
Jian-Ren Ye 95 61 706
Chang-Hu Lu 95 46 210
Farzad Seidi 95 122 2,376
Shaohua Jiang 94 135 6,334
Zhichao Lou 93 73 1,553
Yasin Orooji 90 125 5,460
Karnowo 89 69 1,103
Wei-Dong Rao 88 96 2,030
Jinhui Chen 87 64 797
Pei-Jian Shi 85 92 1,278
Chenhuan 85 65 1,194
Guibin Wang 84 87 837
Li Xu 82 59 1,385
Fei Wang 77 46 629
Danil Bukhvalov 76 109 2,311
Juan Yu 75 47 866
Yanming Fang 75 43 437
Yan Wu 74 60 784
Honghua Ruan 74 56 929
Liang Liu 74 50 896
Shengzuo Fang 73 82 1,504
Gaigai Duan 73 86 9,239
Yulong Ding 70 45 1,018
Zhenyang Luo 69 37 353
Hongqi Dai 69 226 5,046
Meng Xu 68 66 953
Erzheng Su 67 89 1,702
Qiang Zhuge 67 56 586
Jia Ouyang 67 62 948
Xun Li 66 38 361
Zhiguo Wang 65 66 1,248
Yu Zhang 65 43 647
Xu Xu 65 76 1,095
Yiying Yue 64 44 2,752
Shen-Lin Huang 64 43 782
Huogen Li 63 36 325
Jiangang Han 63 49 473
Hui Pan 63 50 1,170
Haibo Mei 63 95 2,755
Qiaolin Ye 62 64 770
Hai-Jun Xu 62 76 1,183
Hong-Yi Liu 61 34 133
Long Jin 60 58 738
Shaojun Ding 60 52 626
De-Jun Hao 59 33 227
Changlei Xia 57 140 2,612
Ali Movahedi 56 42 529
Wen Gu 56 34 550
Jingquan Han 56 53 4,382
Yizhong Cao 56 55 1,119
Xiaofei Yang 55 135 7,154
Xin Zhou 54 50 656
Zhaohe Yuan 54 37 409
Xiaoyan Zhou 54 79 1,814
Qiang Yong 54 36 898
Junlong Song 53 55 1,120
Yao Li 53 25 145
Li-An Xu 53 54 553
Jian-jun Pei 52 41 551
Amaël Borzée 52 81 719
Tingting Li 52 33 326
Zhaodong Hao 52 33 403
Fang Wu 52 50 1,121
Tao Xu 51 120 1,482
Yiqing Xu 51 32 511
Xiaoxing Yan 51 41 314
Zhou Gu 51 77 1,335
Weimin Chen 51 47 819