22.8K(top 2%)
articles
386.1K(top 2%)
citations
4,714(top 2%)
★★ articles
61(top 4%)
★★★ articles
3.3(top 10%)
Avg IF
159(top 4%)
H-Index
213(top 5%)
G-Index
2,694
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Chuanlai Xu 35,742 403 15,571
Hua Kuang 19,130 446 15,986
Liguang Xu 11,102 169 7,180
Min Zhang 10,783 587 16,854
Liqiang Liu 7,774 231 6,216
Guocheng Du 7,451 303 5,753
Ruifeng Ding 6,393 423 18,394
Jianxin Zhao 6,386 300 4,045
Yan Xu 6,214 217 5,147
Zhouping Wang 6,123 199 6,139
Zhengyu Jin 5,966 281 5,396
Wei Chen 5,739 145 2,605
Long Liu 5,643 268 6,075
Xiaoling Wu 5,542 94 3,051
Maozhong Sun 5,009 62 2,577
Xingguo Wang 4,911 302 4,340
Shijia Wu 4,851 105 4,456
Bo Jiang 4,789 223 5,912
Qufu Wei 4,758 325 7,369
Bo Yang 4,594 160 3,240
Nuo Duan 4,530 101 4,192
Wanmeng Mu 4,426 224 3,986
Sheng Xu 4,202 183 3,806
Mingqing Chen 4,131 167 2,921
Xueming Xu 4,105 186 3,288
Huimin Zhou 4,061 201 3,336
Jingwen Zhou 4,012 214 5,005
Yong Q Chen 3,927 206 6,421
Weifu Dong 3,737 206 4,048
Guang-Li Wang 3,669 86 3,966
Hao Zhang 3,642 158 6,199
Zheng-Hong Xu 3,435 195 3,491
Qingzhe Jin 3,417 188 2,574
Yuan Li 3,410 172 2,852
付林 郑 3,359 107 2,476
Liming Liu 3,303 200 4,071
Changlong Hao 3,081 64 1,759
Ming Miao 3,023 113 3,169
Gang Wang 2,903 99 2,250
Qixiao Zhai 2,831 112 2,114
Xiaohao Liu 2,775 64 1,934
Xiaoyuan Wang 2,752 128 3,187
Xiu-Ping Yan 2,733 295 20,661
Chi Zhang 2,670 396 9,934
Zhen-Yu Wang 2,662 147 7,248
Fei Liu 2,637 255 3,816
Jing Luo 2,598 100 2,894
Dong Hua 2,588 61 1,668
Binbin Nian 2,586 142 1,953
Yuming Dong 2,583 92 3,040
Jinpeng Wang 2,565 114 2,123
Xiaoming Zhang 2,514 133 3,098
Genyi Zhang 2,509 49 2,130
Zhaohui Huang 2,507 78 3,671
Mao-Mao Zeng 2,464 154 2,703
Fang Zhong 2,435 161 5,060
Mingliang Du 2,423 147 6,246
Chaoxia Wang 2,414 146 2,572
H Chen 2,367 107 2,048
Zaijun Li 2,361 127 2,608
Bowen Dong 2,306 86 1,845
Zhiyong He 2,298 114 2,201
Fengwei Tian 2,282 103 2,063
Qi-Xing Jiang 2,271 105 1,977
Yuan Zhao 2,258 48 1,496
Ye Ni 2,257 68 1,871
Ling Xu 2,204 84 3,794
Ya-Hui Guo 2,182 192 2,554
Xiulan Sun 2,176 101 1,790
Xiaofeng Dai 2,152 139 3,270
Zhonghu Bai 2,046 65 1,534
Jian-zhong Jiang 2,007 54 1,308
Yanshun Xu 1,998 121 1,819
Shuqin Xia 1,980 74 2,306
Xuehong Ren 1,969 158 3,398
Xiulai Chen 1,966 105 1,540
haili Wamg 1,942 99 1,414
Yunfei Xie 1,905 104 1,503
Yanfeng Liu 1,901 95 1,786
Wenli Zhang 1,898 106 1,606
Yaoqi Tian 1,884 112 1,933
Yan Xu 1,880 115 2,348
Chuanxi Wang 1,872 89 3,369
Huijie Zhang 1,859 31 1,224
Zhaofeng Li 1,856 137 2,360
Ke-Xue Zhu 1,856 105 2,164
Shitong Wang 1,847 133 3,307
Jun jun 1,844 85 1,491
Weirong Yao 1,843 108 1,374