40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most cited authors in 2017

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Qihua Xiong 2,697 159 8,644
Hao Lin 2,117 186 12,068
Yuanfu Chen 1,848 181 8,564
Tianyu Lei 1,497 34 2,933
Kuo-Chen Chou 1,393 297 41,717
Yuan-Fu Chen 1,332 164 8,161
Hui Yang 1,314 23 1,580
Hui Ding 1,274 71 4,789
Jianwen Huang 1,082 52 2,957
Heng Tao Shen 967 204 9,490
Yang Yang 905 124 4,067
Fumin Shen 850 119 4,264
Dezhong Yao 810 344 7,575
Ning Wang 792 118 4,307
Xing Xu 771 74 2,105
Alexander O Govorov 715 221 18,959
Wei Chen 696 13 1,024
Huafu Chen 686 207 6,143
Jiarui He 672 100 6,537
Supeng Leng 611 177 3,797
Xu Deng 610 76 5,173
Xuelian Zheng 603 31 2,220
Xu Tang 603 24 1,735
Zhaohui Zhong 603 22 1,423
Keith M Kendrick 590 298 13,700
Yu Jian Cheng 589 142 3,646
Ying-Chang Liang 588 496 21,713
Haolun Wang 556 12 634
Hong Yang 544 73 1,482
Binjie Zheng 535 50 2,386
Bing-Zhong Wang 501 348 4,260
Weidong Mei 486 49 1,373
Bo Yu 482 68 2,567
Yiyao Liu 464 102 3,064
Xiaobo Liu 459 466 8,070
Gang Wu 456 94 2,403
Jiming Bao 446 111 9,348
Xinqiang Wang 444 61 2,748
manigandan ramadoss 444 125 3,729
Decui Liang 413 69 2,573
Chunhui Wu 400 51 1,104
Taisong Pan 399 59 1,912
Benjamin Becker 384 194 3,894
Wei Wang 377 105 1,880
Zhi Chen 374 67 1,461
Sang-Bing Tsai 372 198 2,482
Shun Li 366 36 678
Xiao Ding 359 73 1,043
Heng Chen 352 55 1,205
Changyong Lan 352 69 2,361
Xujun Duan 351 76 3,204
Wei Chen 344 146 10,960
Tianzi Jiang 332 431 20,827
Ni Wang 329 45 1,459
Fei Qi 325 11 846
Shun-Peng Zhu 322 112 4,071
Ling-Xuan Qian 321 23 492
Xin Tong 316 78 2,557
Christian Montag 315 322 7,876
Xiang-Tian Kong 310 45 1,261
Xiaosong Zhang 305 35 721
Chao Wang 301 26 429
Peng Xu 296 131 2,782
Yuanshun Dai 284 117 2,790
Yazhou Ren 282 38 575
Zhao Yin 280 6 701
Zhenhuan Zhao 278 87 5,582
Feng Liu 277 164 4,567
Yong-Ling Ban 276 113 2,600
Jiaojian Wang 273 81 2,958
Shouming Zhong 272 218 5,536
Yanan Wang 270 23 1,133