40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most cited authors in 2016

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Hao Lin 2,258 186 12,068
Hui Ding 1,396 71 4,789
Tianzi Jiang 1,228 431 20,827
Jiaojian Wang 1,106 81 2,958
Tao Zhou 1,079 241 16,098
Xiao-Fei Li 1,006 58 1,774
Junjie Zhuo 977 9 1,077
Kuo-Chen Chou 956 297 41,717
Nasir Mahmood 935 183 10,195
Yong-Ling Ban 890 113 2,600
Weidong He 886 146 5,288
Xian Jian 870 91 2,408
Dezhong Yao 847 344 7,575
Wei Chen 823 146 10,960
Supeng Leng 788 177 3,797
Qing Yan 778 9 430
Qin-Kun Li 778 8 564
Gang Wu 763 94 2,403
Zhi-Guo Wang 713 117 2,692
Huafu Chen 627 207 6,143
Qihua Xiong 610 159 8,644
Ke Zhang 601 23 1,257
Roberto Morandotti 597 310 15,272
Yan Zhang 592 178 13,931
Yan Chen 586 155 3,401
Keith M Kendrick 537 298 13,700
Longjiang Li 480 21 560
Zhijie Li 477 42 1,839
Y Q Fu 472 639 15,539
Xue-Song Li 471 39 16,837
Zhiguo Wang 462 58 2,336
Xiaotao Zu 437 60 918
Wen-Qin Wang 435 234 4,237
Benjamin Becker 431 194 3,894
Wei Wang 407 105 1,880
Ming Tang 407 94 2,608
Chao Zhang 405 597 5,211
Fumin Shen 403 119 4,264
Bin Gao 388 107 2,446
Yiyao Liu 376 102 3,064
Fali Li 364 79 1,347
Federico Rosei 358 359 14,289
Yong Zhang 351 137 3,397
Sang-Bing Tsai 337 198 2,482
Ning Wang 333 118 4,307
Chun Li 332 96 4,631
Changyong Lan 332 69 2,361
Feng Liu 322 164 4,567
Chun Yin 320 83 2,235
Kai Guo 318 82 1,370
Peng Xu 317 131 2,782
Jianliang Xie 316 47 696
Daqing Guo 313 60 1,436
Xujun Duan 313 76 3,204
ZhaoXu Xu 307 93 1,052
Xiaobo Liu 305 466 8,070
Shouming Zhong 294 218 5,536
Xuelian Zheng 291 31 2,220
Yang Yang 291 124 4,067
Weihua Zhao 290 58 941
Xia Xiang 289 75 1,377
Chunhui Wu 288 51 1,104
Hong Yang 273 73 1,482
Gui Yun Tian 272 367 9,537
Hai Yan Xiao 267 103 2,019
Tianlong Wen 264 58 1,165
Jianyu Yang 250 243 2,442
Lizhu Luo 249 29 567
Fagen Li 248 154 2,114
Shuzhi Sam Ge 247 456 19,650
Daling Cui 240 109 5,892