40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most cited authors in 2012

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Gang Kou 681 211 8,079
Yi Peng 514 82 4,146
Shuzhi Sam Ge 483 456 19,650
Feng Liu 441 164 4,567
Hao Lin 409 186 12,068
Xiaobo Liu 402 466 8,070
Daqing Guo 366 60 1,436
Xiangyu Li 337 157 2,897
Xiaotao Zu 308 86 2,236
Lixia Tang 294 45 1,307
Chao Zhang 284 597 5,211
Cheng Luo 263 142 3,746
Yubing Gong 247 258 1,851
Tianzi Jiang 246 431 20,827
Bing-Zhong Wang 234 348 4,260
Wenxiang Wang 203 94 822
Jian Huang 202 83 2,392
Xulin Yang 193 20 401
Luqi Zhang 186 155 1,183
Chunyang Jia 185 104 2,790
Zai-Ping Nie 180 294 3,505
Supeng Leng 180 177 3,797
Dezhong Yao 168 344 7,575
Dr Farman Ali Mangi 165 102 2,056
Shiwen Yang 160 268 4,464
Xujun Duan 154 76 3,204
Fei Shen 148 60 1,081
Shun-Peng Zhu 145 112 4,071
Feng-Biao Guo 130 83 1,911
Zhihua Zhou 128 69 2,330
Yanyu Wei 113 25 278
Renbin Zhong 112 51 580
Taisong Pan 110 59 1,912
Jin-Feng Zhu 110 77 1,966
Houjun Wang 109 52 457
Zhaoyun Duan 109 126 1,204
Yu Jian Cheng 104 142 3,646
Hairong Yin 103 30 321
Lingjiang Kong 103 198 2,495
Hongbin Zhang 100 132 1,569
Ze-Kun Zhou 96 18 161
Keith M Kendrick 92 298 13,700
Qiang Miao 91 41 2,034
Zhonglai Wang 87 46 1,102
Chen Chen 84 112 1,809
Xu Chen 83 86 2,224
Baoqing Zeng 82 92 1,894
Yongpin P Chen 81 68 439
Zhi-Guo Wang 79 117 2,692
Jianyu Yang 78 243 2,442
Gang Sun 72 100 1,976
Wanjun Chen 69 93 1,052
Wen-Qin Wang 68 234 4,237
Hongfang Yu 67 143 2,281
Guolong Cui 66 190 2,508
Guangjun Wen 65 102 920
Shibin Li 63 133 3,358
Yongjun Huang 62 93 1,552
Yong Fan 62 206 1,983
Feiming Bai 61 94 2,017
Gregory Levitin 60 165 3,110
Yu Liu 59 41 1,183
Qun Wan 56 100 954
Xiaopei Shen 55 27 672
Ning-Cong 55 24 494
Guanghui Liu 53 60 545
Zhong-Lai Wang 52 44 796
Jiyan Huang 52 16 118
Ming Liu 51 57 555
Lichuan Jin 51 97 851
Yi Bu 46 55 782
Guo Liu 46 85 591
Kaijun Song 46 149 1,899
Lingna Yue 44 46 323
Diankun Gong 44 29 493
Fei Xiao 44 58 396
Weiyi 43 37 696
Xianlong Wang 42 65 1,787
Jianlong Liu 42 25 162