40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most cited authors in 2009

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Gang Wu 502 94 2,403
Hai Yan Xiao 346 103 2,019
Ming Liu 266 57 555
Hao Lin 253 186 12,068
Xingwen Liu 232 52 1,298
Hong Qu 222 54 828
Chao Zhang 208 597 5,211
Zuyuan He 182 406 5,593
Kaijun Song 166 149 1,899
Zujun Yang 165 109 1,960
Xiangyu Li 148 157 2,897
Yun-Jiang Rao 144 201 7,296
Kin Seng Chiang 118 286 5,853
Zai-Ping Nie 103 294 3,505
Tao Huang 72 21 139
Yong Fan 68 206 1,983
Jiali Yu 66 23 118
Wen-Qin Wang 66 234 4,237
Yuan Gong 64 58 1,323
Feng-Biao Guo 61 83 1,911
Shiwen Yang 59 268 4,464
Tao Zhang 56 70 4,538
Yongqi Fu 54 74 1,092
Qun Wan 53 100 954
Li Xu 50 29 180
Xiaotao Zu 50 86 2,236
Zhi-Guo Wang 46 117 2,692
Xiaohong Tang 44 66 491
Bo Li 41 53 487
Jian Ping Li 37 82 1,034
Supeng Leng 36 177 3,797
Fei Xiao 35 58 396
Dong Huang 33 2 24
Hongbin Zhang 33 132 1,569
Xianjin Li 29 25 162
Xiaotong Guan 27 67 307
Yuanxun Li 27 55 435
Yuan Huang 27 79 919
Ting-Zhu Huang 26 431 5,354
Bing-Zhong Wang 26 348 4,260
Huaiwu Zhang 23 46 1,852
Renbin Zhong 19 51 580
Duan-Bing Chen 19 48 2,535
Wenjie Fu 19 44 171
Ping Wei 18 61 409
Xuesong Yuan 17 36 247
Longjiang Li 16 21 560
Haigang Gong 16 19 91
Songbai He 16 109 1,060
Fan Min 16 124 1,824
Lin Peng 15 61 734
Jianyu Yang 13 243 2,442
Xiao-Yuan Chen 12 79 737