40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors in 2019

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xuping Sun 104 601 56,603
Chao Zhang 61 597 5,211
Dezhong Yao 53 344 7,575
Fengyu Xie 53 122 14,387
Ying-Chang Liang 49 496 21,713
Jianyu Yang 48 243 2,442
Jun Shi 47 78 891
Lingjiang Kong 45 198 2,495
Huafu Chen 39 207 6,143
Quan Zou 38 314 11,495
Guolong Cui 37 190 2,508
Yubing Gong 37 258 1,851
Junjie Wu 36 120 1,126
Shunjun Wei 36 81 857
Zishu He 34 178 1,687
Qi Huang 34 183 2,157
Qihua Xiong 33 159 8,644
Yulin Huang 33 156 1,499
Benjamin Becker 32 194 3,894
Xiaobo Liu 32 466 8,070
Yiming Yu 31 81 660
Xiaoyi Wang 30 92 12,682
Yong Fan 30 206 1,983
Yuanfu Chen 29 181 8,564
Fan Dong 29 411 30,002
Keith M Kendrick 29 298 13,700
Wen-Qin Wang 28 234 4,237
Shiwen Yang 28 268 4,464
Alexander O Govorov 28 221 18,959
Xiaotao Zu 27 86 2,236
Liming Zhou 27 76 734
Hao Lin 25 186 12,068
Yong Deng 25 371 12,556
Zhanliang Wang 25 91 553
Weihao Hu 24 193 2,646
Zhiguang Qin 24 88 1,163
Cheng Luo 24 142 3,746
Bing-Zhong Wang 24 348 4,260
Yin Zhang 24 169 4,661
Tingshuai Li 23 129 4,320
Supeng Leng 23 177 3,797
Zhaoyun Duan 23 126 1,204
Qian Liu 23 146 12,904
Ting Zhang 23 40 1,510
Hongyu Chen 22 16 1,168
Yong Chen 22 114 744
Yuan-Fu Chen 22 164 8,161
Yunqiu Wu 22 95 714
Yongchao Zhang 21 46 428
Y Jay Guo 21 428 7,690
Nasir Mahmood 21 183 10,195
Ting-Zhu Huang 20 431 5,354
Yikai Chen 20 200 3,484
Wei Liao 20 95 4,336
Chenxi Zhao 20 87 569
manigandan ramadoss 20 125 3,729
ZhaoXu Xu 20 93 1,052
Zhi-Guo Wang 19 117 2,692
Jian Huang 19 83 2,392
Xian Jian 19 91 2,408
Baihai Li 19 62 2,434
Hai Yan Xiao 19 103 2,019
Kaijun Song 19 149 1,899
Renbo Wei 19 78 2,887
Quan-Jun Xiang 19 95 17,010
Guo Liu 18 85 591
Zai-Ping Nie 18 294 3,505
Mingyong Li 18 3 1
Huarong Gong 18 72 402
Kai Guo 18 82 1,370
Peng Ye 18 38 133
Wang jianxun 18 84 485
Shun Lu 18 42 755
Jinyi Lang 18 65 383
Huihua Liu 18 57 327
Zhi Chen 18 39 818
Jian Ping Li 17 82 1,034
Peng Xu 17 131 2,782
Zhongyu Li 17 55 631
Zhenming Peng 17 81 1,112
Tao Zhou 17 241 16,098
Jing-Fu Bao 17 59 252
Yiming Pi 16 56 555
Bin Gao 16 107 2,446
Yiyao Liu 16 102 3,064