40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors in 2016

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Hao Lin 34 186 12,068
Zai-Ping Nie 32 294 3,505
Chao Zhang 30 597 5,211
Bing-Zhong Wang 25 348 4,260
Jianyu Yang 25 243 2,442
Luqi Zhang 24 155 1,183
Dezhong Yao 24 344 7,575
Huafu Chen 24 207 6,143
Supeng Leng 23 177 3,797
Xiaobo Liu 23 466 8,070
Yulin Huang 22 156 1,499
Xiaotao Zu 22 60 918
Yubing Gong 21 258 1,851
Hui Ding 21 71 4,789
Gang Wu 21 94 2,403
Wen-Qin Wang 20 234 4,237
Diptiranjan Behera 19 45 295
Yong Fan 19 206 1,983
Zishu He 18 178 1,687
Lingjiang Kong 18 198 2,495
Yan Chen 18 155 3,401
Songbai He 17 109 1,060
Haodong Lin 15 14 29
Kun Jia 15 134 1,804
Tianzi Jiang 14 431 20,827
Kai Guo 14 82 1,370
Yong-Ling Ban 13 113 2,600
Tao Zhou 13 241 16,098
Sang-Bing Tsai 13 198 2,482
Zhi-Guo Wang 13 117 2,692
Hong Cheng 13 62 713
Wei Chen 12 146 10,960
Hong-Zhong Huang 12 63 1,933
Jing-Fu Bao 12 59 252
ZhaoXu Xu 12 93 1,052
Tao Yang 12 87 839
Roger Giddings 12 139 1,643
Hai Yan Xiao 12 103 2,019
Yang Xu 11 31 133
Feng Liu 11 164 4,567
Bing Zeng 11 71 1,156
Zhaoyun Duan 11 126 1,204
Xu Deng 11 76 5,173
Yu Jian Cheng 11 142 3,646
FuXia 11 114 1,352
Arsalan Habib Khawaja 11 94 754
Hongfang Yu 11 143 2,281
Qi Huang 11 183 2,157
Wei Yi 11 126 2,049
Bin Gao 11 107 2,446
Qun Wan 11 100 954
Junjie Wu 11 120 1,126
Shiwen Yang 11 268 4,464
Fagen Li 11 154 2,114
Dr Farman Ali Mangi 10 102 2,056
Jun Hu 10 133 883
Fumin Shen 10 119 4,264
Xia Xiang 10 75 1,377
Guodong Zhao 10 64 1,060
Zhiqin Zhao 10 103 729
Zhanliang Wang 10 91 553
Wei Wang 10 105 1,880
Yuehang Xu 10 101 845
Shouxian Mou 10 39 370
Keith M Kendrick 10 298 13,700
Chun Yin 10 83 2,235
She Kun 10 35 288
Qihua Xiong 10 159 8,644
Ying-Chang Liang 10 496 21,713
Xujun Duan 10 76 3,204
Bin Tang 10 142 1,817
Heng Chen 10 55 1,205
Federico Rosei 10 359 14,289
Yiyao Liu 10 102 3,064
Jianliang Xie 10 47 696
Ming Liu 10 57 555
Chunxiang Xu 10 81 1,288
Shouming Zhong 10 218 5,536
Hongwei Li 9 108 3,352
Yikai Chen 9 200 3,484
Maoyan Wang 9 23 157
Cheng Luo 9 142 3,746
Renbo Wei 9 78 2,887
Gui Yun Tian 9 367 9,537
Xiao-Fei Li 9 58 1,774