40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors in 2012

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xiangyu Li 41 157 2,897
Chao Zhang 27 597 5,211
Yubing Gong 25 258 1,851
Zai-Ping Nie 23 294 3,505
Luqi Zhang 21 155 1,183
Xiaobo Liu 20 466 8,070
Jianyu Yang 20 243 2,442
Bing-Zhong Wang 19 348 4,260
Yong Fan 17 206 1,983
Lingjiang Kong 17 198 2,495
Jun Hu 15 133 883
Fei Shen 12 60 1,081
Wenxiang Wang 12 94 822
Shuzhi Sam Ge 10 456 19,650
Shiwen Yang 10 268 4,464
Gang Kou 9 211 8,079
Zhaoyun Duan 9 126 1,204
Lingna Yue 9 46 323
Guanghui Liu 8 60 545
Dezhong Yao 8 344 7,575
Shun-Peng Zhu 8 112 4,071
Gang Wu 8 94 2,403
Supeng Leng 8 177 3,797
Guolong Cui 8 190 2,508
Ke Qin 8 50 540
Zishu He 8 178 1,687
Houjun Wang 8 52 457
Hongliang Li 7 91 2,140
Zhong-Lai Wang 7 44 796
Qun Wan 7 100 954
Ming-Yao Xia 7 56 443
Yi Peng 6 82 4,146
Ting-Zhu Huang 6 431 5,354
Wen-Qin Wang 6 234 4,237
Diankun Gong 6 29 493
Hao Lin 6 186 12,068
Fei You 6 71 648
Kaijun Song 6 149 1,899
Gang Sun 6 100 1,976
Guangjun Wen 6 102 920
Huarong Gong 6 72 402
Yong-Ling Ban 6 113 2,600