40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xuping Sun 491 601 56,603
Chao Zhang 482 597 5,211
Bing-Zhong Wang 433 348 4,260
Zai-Ping Nie 396 294 3,505
Jianyu Yang 389 243 2,442
Yubing Gong 387 258 1,851
Dezhong Yao 379 344 7,575
Huafu Chen 294 207 6,143
Lingjiang Kong 280 198 2,495
Xiaobo Liu 279 466 8,070
Luqi Zhang 275 155 1,183
Yong Fan 254 206 1,983
Quan Zou 242 314 11,495
Zishu He 227 178 1,687
Guolong Cui 225 190 2,508
Yulin Huang 224 156 1,499
Hao Lin 207 186 12,068
Wen-Qin Wang 207 234 4,237
Xiangyu Li 205 157 2,897
Shiwen Yang 203 268 4,464
Jun Shi 195 78 891
Benjamin Becker 194 194 3,894
Ying-Chang Liang 188 496 21,713
Zhaoyun Duan 185 126 1,204
Supeng Leng 183 177 3,797
Junjie Wu 181 120 1,126
Keith M Kendrick 180 298 13,700
Cheng Luo 172 142 3,746
Jun Hu 169 133 883
Jian Ping Li 167 82 1,034
Qihua Xiong 165 159 8,644
Ting-Zhu Huang 164 431 5,354
Yuanfu Chen 162 181 8,564
Tingshuai Li 162 129 4,320
Peng Xu 160 131 2,782
Qun Wan 154 100 954
Wenxiang Wang 148 94 822
Zhanliang Wang 147 91 553
Wei Yi 145 126 2,049
Kai Guo 145 82 1,370
Guangjun Wen 144 102 920
Kaijun Song 143 149 1,899
Songbai He 142 109 1,060
Fali Li 140 79 1,347
Dr Farman Ali Mangi 137 102 2,056
Gang Wu 136 94 2,403
Fan Dong 136 411 30,002
Qi Huang 136 183 2,157
Liming Zhou 135 76 734
Xiaotong Guan 132 67 307
Yuehang Xu 131 101 845
Zhenglin Yang 130 93 3,243
Yiming Yu 128 81 660
Arsalan Habib Khawaja 128 94 754
Yuhua Cheng 125 87 1,044
Guo Liu 125 85 591
Zhi-Guo Wang 125 117 2,692
Wang jianxun 124 84 485
Yunqiu Wu 124 95 714
Huarong Gong 119 72 402
Tao Zhou 119 241 16,098
Alexander O Govorov 118 221 18,959
Shunjun Wei 118 81 857
Hongbin Zhang 118 132 1,569
Yu Jian Cheng 117 142 3,646
Xiaotao Zu 117 86 2,236
Yong Chen 116 114 744
Yiyao Liu 115 102 3,064
ZhaoXu Xu 114 93 1,052
Yong Deng 114 371 12,556
Hai Yan Xiao 114 103 2,019
Hongfang Yu 113 143 2,281
Xian Qi Lin 111 94 1,088
Yanjuan Sun 110 289 23,730
Yuan Huang 110 79 919
Fengyu Xie 110 122 14,387
Yikai Chen 109 200 3,484
Yuan-Fu Chen 109 164 8,161
Roger Giddings 108 139 1,643
Weihao Hu 108 193 2,646
Zhiqin Zhao 107 103 729
Lingna Yue 107 46 323
Shouming Zhong 105 101 1,928
Bin Gao 104 107 2,446
FuXia 104 114 1,352