2.2K(top 9%)
articles
40.9K(top 9%)
citations
373(top 9%)
★★ articles
1(top 20%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
89(top 8%)
H-Index
155(top 8%)
G-Index
829
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yanjuan Sun 215 289 23,730
Fan Dong 194 411 30,002
Yu Shen 69 56 448
Chuan Li 46 65 1,677
Guangming Jiang 43 139 4,705
Guilin Zhou 40 64 1,592
Yu Xin Zhang 39 357 17,378
Xiaoying Liu 36 55 2,381
Xiaoya Yuan 36 49 1,277
Zhaochu Yang 36 45 855
Zhi-Wei Guo 35 33 430
Guangming Jiang 35 58 3,147
Xiaocang Xu 35 25 360
Fuchen zhang 31 40 680
Jiafu Su 30 65 733
Xing-Xing Gu 30 46 1,883
Min Fu 29 55 3,128
Bo Zeng 28 51 1,905
Peixin Zhao 27 46 286
Yun Bai 27 63 1,565
Tao Dong 25 86 1,841
Wen Yun 25 47 872
He-Yan Jiang 25 27 338
Xiang-Kai Sun 25 26 208
Ting Xiong 23 69 5,714
Jia Deng 22 26 541
Xian-Jun Long 22 19 125
Haidong Zhang 21 41 840
Xiping He 21 23 72
Li-Xia Guo 19 14 385
Xian-Ming Zhang 19 65 700
Huiyan Zhang 18 23 100
Xu-Xu Zheng 18 12 127
Jianhui Liu 17 25 666
Youzhou He 17 25 300
Zaiwang Zhao 17 30 4,240
Yu Li 16 9 83
Fanxin Zeng 16 60 310
Jeoung Yul Lee 16 61 582
Wen Cui 16 45 2,418
Xingyan Liu 16 12 111
Xiaomin Tang 15 38 602
Xuemei Hu 15 16 84
Jian-Hui Wang 14 15 84
Yan Tang 14 14 33
Shuai Yang 14 11 63
Yong Liao 13 26 446
Kun Xiong 13 37 1,682
Xinghong Qin 13 11 48
Xu Gao 12 15 155
Hong Diao 12 5 2
Fengxia Bian 11 8 85
Li Hu 11 11 167
Yu He 11 8 40
Xuecheng Liu 11 12 100
Xing’an Dong 11 45 2,173
Xin Feng 11 9 153
Yan Zhang 11 15 152