38.6K(top 1%)
articles
539.3K(top 2%)
citations
3,656(top 2%)
★★ articles
120(top 3%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
178(top 3%)
H-Index
382(top 2%)
G-Index
3,616
journals

Most published authors in 2022

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xia Meng 37 230 5,204
Fu-Shan Xue 33 555 1,576
Yongjun Wang 32 144 3,647
Ningli Wang 32 226 4,154
Dong Zhao 32 194 4,423
Yilong Wang 31 310 6,354
Xingquan Zhao 31 355 6,575
Zixiao Li 26 96 1,316
Zhenchang Wang 25 107 662
Shouling Wu 24 378 5,074
Yujie Zhou 24 110 1,002
Da-peng Mo 23 85 715
Yong Hai 23 108 559
Chunxiu Wang 22 243 4,598
Jie Lu 22 169 1,769
Feng Gao 21 122 1,153
Shuo Wang 21 249 2,137
Zhongrong Miao 20 125 1,158
Han-Ping Shi 19 62 402
Xin Ni 19 140 1,004
Hao Wu 19 202 1,555
Liping Liu 18 232 6,020
Zhiwei Sun 18 200 5,768
Xiao-Xia Peng 18 78 1,575
Yuesong Pan 18 249 3,743
Jing Yu 18 71 761
Tao Jiang 17 388 9,105
Luo Zhang 17 360 9,740
Jidong Jia 17 140 3,107
Lefeng Wang 17 36 307
Yaou Liu 16 91 1,673
Yue Zhang 16 81 788
Bin Su 15 86 2,074
Zhi-Gang Li 15 77 887
Xiao Zhang 15 32 49
Jin-Kui Yang 15 105 2,872
Hui Chen 15 166 1,569
Zhongping Duan 15 112 1,846
Ying Shen 15 38 322
Hong-Qiu Gu 15 76 1,692
Jizong Zhao 14 201 2,564
Yang Kun 14 52 350
Zi-Bing Jin 14 147 3,203
Ling Zhang 14 112 3,728
Jian-guo Zhang 14 166 2,086
Xiaoling Wang 14 48 211
Baixue Jia 14 37 303
Xi Zhang 14 69 383
Fang Fang 14 107 791
Wenbin Wei 14 69 1,102
Ning Li Wang 14 140 3,546
Xiao-Jie Huang 13 79 555
Qiang Jian 13 3 0
Feng-Zeng Jian 13 65 378
Xu Tong 13 37 178
Zhenchang Wang 13 102 907
Xin-Chun Yang 13 150 2,765
Tong Zhang 13 150 1,914
Jian Zeng Dong 13 237 2,304
Shutian Zhang 13 98 778
Guangzhi Shi 13 21 58
Caixia Guo 13 56 1,515
Nan Zhang 13 112 1,078
Xiu-Hua Guo 13 143 2,119
Zhenghan Yang 12 60 324
Chenghong Yin 12 66 356
Rui Liu 12 36 211
Tao Feng 12 57 691
Runhui Wu 12 65 337
Hongxin Zhao 12 42 240
Anxin Wang 12 128 1,669
Xinjian Yang 12 167 2,346
Yun Peng 12 57 475
Lei Tian 12 60 769
Xiaochuan Huo 12 60 580
Xuan Sun 12 66 734
Jiu-Chang Zhong 12 93 4,406
Yingting Zuo 12 38 119
Hong You 12 95 1,170
Guang Wang 12 89 1,248
Yiming Deng 12 54 704
Jing Zhao 12 65 346
Yang Yu 12 94 1,765
Ying-xin Zhao 11 64 562
Yisen Zhang 11 61 469
Yinyan Wang 11 79 1,632
Xiaolin Chen 11 31 142
Chun Gong 11 46 332
Yuanli Zhao 11 100 903
Ye Tian 11 83 843
Jing Jing 11 80 883
Bin Hu 11 63 236
Xiangyan Ruan 11 94 1,006
Shucai Zhang 11 45 674
Juan Du 11 79 768
Liqun Jiao 11 103 784
Lei Cui 11 32 644
Jie Xu 11 93 3,587
ZhongBao Zhou 11 58 418