38.6K(top 1%)
articles
539.3K(top 2%)
citations
3,656(top 2%)
★★ articles
120(top 3%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
178(top 3%)
H-Index
382(top 2%)
G-Index
3,616
journals

Most published authors in 2017

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yilong Wang 70 310 6,354
Xingquan Zhao 62 355 6,575
Tao Jiang 59 388 9,105
Liping Liu 52 232 6,020
Jizong Zhao 43 201 2,564
Yuesong Pan 40 249 3,743
Shuo Wang 39 249 2,137
Zhiwei Sun 38 200 5,768
Hao Wu 35 202 1,555
Nan Zhang 34 112 1,078
Shouling Wu 34 378 5,074
Dong Zhang 32 167 1,583
Youxin Wang 31 129 1,974
Chunxiu Wang 30 243 4,598
Ningli Wang 29 226 4,154
Youxiang Li 28 126 1,365
Zhen Wu 28 153 1,627
Anxin Wang 27 128 1,669
Xin Ni 27 140 1,004
Rong Wang 26 139 1,417
Huanyuan Wang 25 92 2,055
Yu Pang 24 147 2,476
Xiao-dong Zhang 24 85 755
Jing Wu 24 53 637
Xiang'en Shi 24 47 341
Chuan-bao Zhang 23 113 3,459
Yong Zhou 23 110 2,273
Jia Liu 23 143 1,742
Tong Zhang 23 150 1,914
Chen Wang 22 305 17,478
Xiu-Hua Guo 22 143 2,119
Junting Zhang 22 77 891
Jost B Jonas 22 586 64,842
Junchao Duan 22 112 2,891
Yong Cao 21 126 1,027
Yan He 21 73 949
Zhigang Zhao 21 66 559
Chuhan Jiang 21 72 694
Yazhuo Zhang 21 117 2,182
Jian Zeng Dong 21 237 2,304
Zhongping Duan 21 112 1,846
Wang Zheng 20 106 2,180
Xiaomin Wang 20 66 1,488
Xiaokun Geng 20 106 1,759
Dandan Li 19 30 374
Bin Su 19 86 2,074
Jian-Ping Jia 19 141 3,016
Pinan Liu 19 49 429
Jidong Jia 19 140 3,107
Xin-Chun Yang 19 150 2,765
Yuchuan Ding 18 232 4,319
Ying Wu 17 79 325
Jie Du 17 139 6,826
Yulun Xu 17 65 452
Xianli Lv 17 144 1,643
Jiang Du 17 54 620
Yuxing Bai 17 76 1,506
Xin Du 17 152 1,167
Fujie Zhang 16 117 3,111
Ning Zhang 16 99 1,514
Liang Wang 16 207 2,198
Xianqing Zhou 16 62 1,800
Meng Zhao 16 62 456
Wei Wang 16 289 8,089
Ling Zhang 16 112 3,728
Xingang Li 16 55 344
Hui Chen 16 166 1,569
Xiangyan Ruan 16 94 1,006
Rong Bai 15 101 1,312
Xiao-min Wang 15 68 878
Jun-Fa Li 15 116 2,766
Ya Xing Wang 15 242 10,453
Lin Sun 15 41 414
Chuzhong Li 15 96 727
Jin-Kui Yang 15 105 2,872
Zhenxiao Huang 15 33 1,034
Yuanli Zhao 15 100 903
Sishi Xiang 15 83 771
Zihan Zhang 15 93 960
Xia Meng 15 230 5,204
Yu Lu 14 72 986
Aihua Liu 14 71 619
Feng Ling 14 70 879
Dong Zhao 14 194 4,423
Wei Gao 14 98 2,060
Jia Liu 14 111 1,401
Chuan-Yue Wang 14 213 4,118
Weiyuan Zhang 14 43 848
Yuan Xu 14 44 636
Yuehua Pu 14 39 509
Manshu Song 14 66 1,174
Liang Xu 14 111 4,131
Xiaofeng Deng 14 83 773
Yongjun Wang 14 144 3,647
Tongwang Yang 14 57 1,106
Jian-guo Zhang 14 166 2,086
Nan Ji 14 78 909
Wen Bin Wei 14 83 2,221
Song Han 14 49 574