7.1K(top 4%)
articles
94.9K(top 6%)
citations
1,118(top 5%)
★★ articles
7(top 10%)
★★★ articles
2.8(top 16%)
Avg IF
98(top 7%)
H-Index
138(top 9%)
G-Index
1,276
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Shuo Wang 377 414 8,990
Guozhen Fang 182 153 3,624
Shuli Man 177 102 1,911
Fuping Lu 176 132 1,192
Tao Wu 174 80 2,129
Tong-Cun Zhang 145 129 1,416
Dong-Guang Xiao 144 110 1,386
Peng Yu 136 107 1,359
Chuan-Ling Si 123 127 3,648
Wenbo Wang 119 348 7,780
Tianlong Deng 112 184 1,566
Xihong Li 109 76 1,496
Zhen-Yuan Zhu 106 79 1,408
Yue Xiao 106 80 995
Min Wang 104 52 725
Jun Sun 103 186 3,306
Yafei Guo 100 156 1,237
Shujun Wang 98 113 4,243
Xue-Gang Luo 93 129 1,817
Cheng Zhong 87 75 2,037
Kui Lu 79 62 1,111
Shilin Chen 76 70 2,198
Wenhang Wang 74 83 1,290
Nan Wang 73 49 747
Fufeng Liu 70 51 587
Qi-Liang Deng 69 78 1,690
Cui-Ying Zhang 68 58 587
Anjun Liu 67 53 1,047
Mingfei Pan 64 46 1,113
Lin Dai 63 71 1,767
Qingyang Xu 63 44 479
Jifeng Liu 63 42 672
Chunling Wang 62 42 584
Guan-Jun Zhang 61 48 336
Jian Dong Cui 60 76 2,474
Junping Wang 60 37 564
Xixian Xie 58 42 601
De-Mei Meng 58 47 665
Yaqing Liu 52 76 1,865
Tao Jiang 51 63 542
Rui Yang 50 41 833
Wei Liu 50 66 1,748
Hongxiang Xie 50 60 2,093
Zhongkai Zhou 50 21 263
Qingbing Guo 50 63 1,086
Xin-jun Du 49 33 555
Xingye An 49 35 964
Yu Zheng 49 36 411
An-Jun Liu 49 34 446
Ye-fu Chen 48 37 485
Ting Xia 48 24 467
Lihua Hou 47 27 196
Ye Chen 47 85 1,541
Meng Meng 46 33 517
Zhanyong Li 45 38 425
Jiang 45 43 871
Yu Zheng 44 59 1,632
Jian-Mei Luo 44 32 1,048
Aipo Diao 42 32 338
Dai Cheng 42 35 506
Li-Qiang Chu 41 46 1,473
Yuyin Li 41 29 319
Jia Song 39 29 247
Hai-yu Ji 39 30 303
Yihan Liu 39 43 406
Yonghao Ni 38 265 6,349
Yunping Yao 38 29 231
Xuewu Guo 38 43 475
Shu-hong Li 38 41 752
Dong Wang 37 29 456
Tao Wu 36 47 838
Hui-Min Qin 35 39 421
Lihua Hou 34 35 590
Hua Sun 34 62 995
Juan Yu 34 39 524
Cheng 34 43 1,032
Zhen-Chuan Fan 34 57 937
Fazli Wahid 33 56 1,990
Yujie Dai 33 26 277
Yangbing Wen 32 36 969
Teng Yuou 32 21 406
Xiaodong Lin 31 23 375
Shuxiang Lu 31 25 323
Hao Wang 31 23 328
Yanjun Li 31 31 485
Longgang Jia 30 15 187
Hongjiang Yang 30 22 477
Guanhua Wang 29 37 1,047
Min-jie Guo 29 41 314
Xia Liu 29 45 687
Xiaoyu Zhao 28 38 593