19.4K(top 2%)
articles
287.1K(top 3%)
citations
3,130(top 3%)
★★ articles
45(top 4%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
142(top 4%)
H-Index
221(top 5%)
G-Index
3,462
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yiwang Chen 569 554 14,732
Shao-Ping Nie 377 367 12,416
Ming-Yong Xie 303 249 8,758
Chengmei Liu 301 163 4,415
Yi Shao 284 200 1,397
Xiaoyong Zhang 277 410 22,868
David Julian McClements 271 1,614 95,800
Hongbing Chen 257 105 1,147
Wei Liu 247 109 4,843
Jian-Ding Qiu 242 230 9,175
Lie Chen 198 151 2,734
Ru-Ping Liang 188 144 5,055
Ze-Yuan Deng 184 214 4,774
Jian-Hua xie 177 213 5,953
Nong Hua Lu 166 97 1,937
Nong-Hua Lu 161 100 2,044
Hua Wei 159 134 3,819
Honggen Peng 153 161 3,987
Xiaolei Wang 150 103 1,454
Yongnian Ni 147 132 3,573
Liqiang Zou 146 93 3,441
Yonghua Xiong 142 125 4,891
Zhe-Ling Zeng 139 133 3,169
Zong-Cai Tu 137 147 2,775
Hengyi Xu 135 138 4,006
Jianping Xiong 134 85 1,643
Licheng Tan 131 94 2,267
Guowen Zhang 130 120 5,087
Tao Hong 129 60 342
Yi Chen 129 119 3,425
Yin Zhu 129 79 1,012
Tingtao Chen 124 111 1,282
Hongye Huang 123 92 3,612
Wei-Hua Lai 122 115 3,716
Huan Wang 121 66 817
Xiaohua Deng 117 83 926
Qing Wan 116 83 4,502
Min Dai 113 77 654
Liangli Yu 110 102 2,596
Hua Xiong 110 87 2,499
Norman Beaulieu 108 343 4,040
Yuhao Wang 104 117 1,188
Rongsheng Ruan 103 479 17,823
Chien-Chiang Lee 103 290 8,969
Gongxian Wang 102 65 799
Hu Cai 102 60 1,040
Bin Fu 101 61 402
Hong-Bo Xin 101 67 1,537
Meng Zhou 99 122 2,928
Xiang' Wang 97 113 2,979
Xiaolin Huang 97 88 3,328
Ting Hu 95 59 1,728
Xiaotian Hu 94 122 3,529
Qing Luo 94 56 855
Shuijin Lei 93 100 2,530
Ping Tong 92 55 544
Hongming Wang 90 98 2,729
Fang-Ying Wu 90 84 2,380
X H Deng 90 105 2,526
Hong-Bo Xin 87 57 1,088
Wei-Qiang Liao 86 103 8,228
Siyan Che 85 46 644
Mingyue Shen 85 119 3,982
Libiao Li 84 58 211
Wen-Qing Shi 83 63 244
Baochang Cheng 83 71 1,263
Hai-Long Peng 83 84 2,289
Jun Deng 82 54 767
XiangLan Xu 81 66 1,356
Kai Yuan 80 59 2,269
Peter X Liu 79 437 12,199
Ren-Gen Xiong 79 170 15,914
Zhen-Yu Yang 79 74 1,349
Junming Li 79 45 785
Fuqing Zhou 79 70 844
Yuan-Yuan Tang 78 59 3,967
Xuan Zhu 78 65 589
Fei Li 78 69 623
Qing Yuan 77 52 316
Jinyan Gao 77 43 399
Hui Wang 76 52 1,038
Qiegen Liu 76 86 1,022
Jun Wang 75 112 4,173
Jun Chen 75 73 2,106
Xu Shu 75 41 443
Nan-Run Zhou 74 131 3,882
Qian-Min Ge 73 49 103
Hong Yan 73 107 1,214
Xiaohui He 72 65 1,079
Rong-Bing Liang 71 45 58
Zikun Huang 71 40 692
Zhi-Li Liu 69 55 808
Jia-Ming Liu 69 47 1,576