24.2K(top 2%)
articles
328.6K(top 3%)
citations
3,984(top 2%)
★★ articles
142(top 2%)
★★★ articles
2.8(top 16%)
Avg IF
166(top 3%)
H-Index
284(top 3%)
G-Index
2,258
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Zheng Zhang 23,548 435 18,279
Tian Lu 23,052 74 15,232
Zhiguo Xia 16,688 370 19,784
Xinqin Liao 16,214 275 11,757
Xue-Ji Zhang 15,336 581 19,672
Yue Zhang 13,362 387 16,377
Feiwu Chen 11,222 26 12,977
Jun Chen 10,730 323 9,950
Xueji Zhang 10,594 216 11,133
Quanlin Liu 10,188 266 9,997
Ranbo Yu 9,658 210 9,289
Xianran Xing 9,345 245 6,018
Yongchang Liu 8,680 132 11,201
Qingliang Liao 7,660 102 5,410
Wei He 7,579 297 13,278
Haifeng Dong 7,406 122 7,002
Li-Zhen Fan 7,028 201 14,186
Shu-Qiang Jiao 6,955 173 5,968
Zhi-Min Dang 6,830 298 14,584
Yong Zhang 6,708 346 20,767
Zhao-Ping Lu 6,501 258 16,549
Shaoqing Zhang 6,293 133 21,658
Zhuo Kang 6,284 121 5,263
Jun-Wei Zha 6,151 239 12,858
Jianzhuang Jiang 5,979 361 10,294
Zhaoping Lu 5,821 127 5,429
Shuqiang Jiao 5,239 122 5,285
Di Chen 5,000 422 26,607
Bo-Ping Zhang 4,769 152 6,104
Jianhui Hou 4,628 426 56,373
Xiao Qin Cheng 4,460 64 3,395
Tailin Xu 4,305 88 4,000
Rong-Ming Wang 4,194 248 10,374
Ge Wang 4,128 161 6,079
Li-Ping Xu 4,016 82 3,730
Yuan Wu 4,008 106 6,613
Lidong Li 3,762 124 3,291
Hui Wang 3,707 125 6,263
Zhou Yang 3,608 285 10,129
Xiaogang Li 3,547 463 14,701
Xuanhui Qu 3,414 371 7,730
Jiguo Tu 3,341 92 2,791
Xin Du 3,112 107 6,761
Wenhao Dai 3,105 41 2,178
Xia Cao 2,990 77 4,667
Huai Yang 2,966 243 7,046
Mengtao Sun 2,940 293 13,111
Wei-Li Song 2,910 164 10,444
Qijie Liang 2,889 38 2,839
Jing Zhao 2,699 61 1,915
Hailei Zhao 2,682 234 6,967
Lu-Ning Wang 2,635 61 1,847
Yan-Dong Wang 2,580 156 3,256
Ming-Sheng Zheng 2,555 49 4,693
Qunhui Wang 2,534 131 2,384
Hui Cao 2,458 142 2,327
Zhimin Dang 2,445 45 4,912
Haijun Zhang 2,397 178 6,312
Yan Xu 2,352 34 1,577
Yu Cao 2,342 25 1,564
Hailong Wang 2,334 82 3,496
Xiaoqin Yan 2,323 22 1,005
Da-wei Zhang 2,300 113 4,854
Fang Yi 2,285 33 4,043
Yong Li 2,275 47 1,366
Ming Zhao 2,229 14 1,299
Hongmin Zhu 2,194 69 2,120
Guojie Wang 2,194 82 2,535
Yongqiang Wen 2,185 94 2,174
Ning Wang 2,184 28 1,551
Jungang Hou 2,180 71 3,721
Suihe Jiang 2,165 11 1,125
Lei Hu 2,114 47 1,469
Wan-Li He 2,047 97 1,834
Zhao Pan 2,043 49 1,334
Xiaoyu Wang 1,991 63 1,819
Kai Zhang 1,983 42 1,690
Longlong Fan 1,969 69 1,441
Jun-jie Qi 1,932 58 1,529
Zhang Lifeng 1,916 226 3,736
Hongyi Gao 1,912 89 3,055
Keping Long 1,911 161 3,472
Derong Liu 1,904 428 13,652
Qianling Cui 1,859 43 1,247
Yunpeng Qin 1,857 29 3,135
Yudong Zheng 1,837 63 1,802
Hai-wen Luo 1,800 67 2,021
Wei Wang 1,786 136 9,584
Ming-Hua Li 1,769 44 1,251