24.2K(top 2%)
articles
328.6K(top 3%)
citations
3,984(top 2%)
★★ articles
142(top 2%)
★★★ articles
2.8(top 16%)
Avg IF
166(top 3%)
H-Index
284(top 3%)
G-Index
2,258
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zheng Zhang 520 435 18,279
Xianran Xing 446 245 6,018
Jun Chen 410 323 9,950
Xue-Ji Zhang 379 581 19,672
Jianzhuang Jiang 358 361 10,294
Xinqin Liao 336 275 11,757
Wei He 258 297 13,278
Yue Zhang 251 387 16,377
Zhiguo Xia 235 370 19,784
Xuanhui Qu 224 371 7,730
Zhou Yang 219 285 10,129
Quanlin Liu 205 266 9,997
Xueji Zhang 196 216 11,133
Hui Cao 185 142 2,327
Ranbo Yu 182 210 9,289
Xiaogang Li 178 463 14,701
Shu-Qiang Jiao 171 173 5,968
Yong Jiang 165 139 1,456
Yongchang Liu 165 132 11,201
Zhuo Kang 163 121 5,263
Zhi-Min Dang 160 298 14,584
Qingliang Liao 160 102 5,410
Lidong Li 159 124 3,291
Qunhui Wang 145 131 2,384
Jun-Wei Zha 144 239 12,858
Yong Zhang 141 346 20,767
Haijun Zhang 141 178 6,312
Huai Yang 140 243 7,046
Mengtao Sun 139 293 13,111
Bo-Ping Zhang 137 152 6,104
Ge Wang 137 161 6,079
Haifeng Dong 135 122 7,002
Wan-Li He 132 97 1,834
Rong Zhu 130 86 649
Cheng Qiang 129 107 999
Zhang Lifeng 129 226 3,736
Xin-mei Hou 125 152 2,444
Zhao-Ping Lu 122 258 16,549
Li-Zhen Fan 122 201 14,186
Zhaoping Lu 121 127 5,429
Keping Long 121 161 3,472
Yongqiang Wen 120 94 2,174
Rong-Ming Wang 119 248 10,374
Mei Zhang 115 123 1,774
Shuqiang Jiao 114 122 5,285
Min Guo 113 127 2,651
Kaixiang Peng 109 93 1,631
Xiao-Guang Xu 109 104 1,059
Shufeng Yang 109 92 680
Guo-Hua Zhang 107 165 1,778
Huansheng Ning 106 183 4,770
Hailong Wang 106 82 3,496
Xiong Luo 106 124 1,908
Yixin Yin 100 112 1,036
Ying Ren 100 95 1,056
Guanghua Yu 99 52 320
Jun Miao 99 109 975
Li-Ping Xu 98 82 3,730
Xiao Qin Cheng 98 64 3,395
Jiguo Tu 97 92 2,791
Xiaolong Tang 97 105 2,472
Kun Lin 96 56 689
Jingying Li 95 110 1,886
Jing Zhao 94 61 1,915
Tailin Xu 94 88 4,000
Zifu Li 93 97 1,505
Hailei Zhao 87 234 6,967
Jiye Hu 86 57 683
Yang Bai 85 175 4,573
Guo-guang Cheng 83 68 557
Yuan Wu 80 106 6,613
Jun Yao 79 161 3,332
Yudong Zheng 79 63 1,802
Guojie Wang 79 82 2,535
Jun-Hong Chen 77 78 866
Yongfeng Liang 76 128 1,705
Cheng-Bin Shi 76 87 1,378
Wendong Xiao 74 64 987
Shaoqing Zhang 74 133 21,658
Hongyi Gao 73 89 3,055
Bao-Yu Wang 73 110 1,359
Wen Yang 72 72 713
Jiang Li 72 51 627
Jun-jie Qi 72 58 1,529
Fucheng Liao 72 72 511
Liancun Zheng 71 88 1,792
Lei Su 71 128 5,062
Zhen Song 71 65 1,379
Lu-Ning Wang 70 61 1,847
Xin Du 70 107 6,761