41.7K(top 1%)
articles
879.8K(top 2%)
citations
10,938(top 1%)
★★ articles
277(top 2%)
★★★ articles
3.7(top 7%)
Avg IF
252(top 2%)
H-Index
400(top 2%)
G-Index
5,101
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Nan-Feng Zheng 31,129 278 28,076
Zhong-Qun Tian 25,261 554 31,249
Bin Ren 25,164 288 23,031
Shi-Gang Sun 16,289 341 17,681
Ning-Shao Xia 15,888 434 13,142
Jian-feng Li 14,501 264 14,933
Ye Wang 14,478 283 19,987
Zhao-Xiong Xie 14,152 174 12,810
Zhi-You Zhou 14,058 213 17,791
Jiahuai Han 13,550 111 9,386
Lan-Sun Zheng 12,652 277 9,083
Chaoyong Yang 11,172 280 15,780
Qin Kuang 11,051 138 11,682
Jun Zhang 9,854 235 8,011
Na Tian 9,348 57 6,703
Jiawei Zhang 9,128 122 6,952
Qinghong Zhang 9,067 78 7,206
Zhi Zhu 8,495 195 11,700
Yong Yang 8,095 389 16,743
De-Yin Wu 8,066 161 10,190
Binghui Wu 7,457 69 5,771
Xiaomei Chen 7,412 202 11,981
Xiang-Jian Kong 7,071 106 6,465
Hai-Chao Xu 6,908 104 4,692
Xin Lu 6,874 169 8,046
Gang Fu 6,574 55 5,096
Quan Yuan 6,546 110 4,693
Xiao-Qing Huang 6,495 225 20,537
Liming Nie 6,408 70 5,419
Shengxiang Ge 6,312 121 4,350
Zhi-Lin Yang 6,215 98 4,196
Tian-Ying Zhang 6,163 41 2,569
Rong-Jun Xie 6,122 276 15,727
Long-Wu Ye 5,896 106 4,738
Cheng Wang 5,804 134 13,291
Feng-Ru Fan 5,785 52 13,190
Rui-Xuan Qin 5,781 40 3,077
Junana Wei 5,742 108 2,887
La-Sheng Long 5,720 128 5,377
Zijian Zhou 5,647 90 8,224
Qiao-Bao Zhang 5,551 100 5,333
Xiaoyong Wang 5,522 60 6,542
Xiaoyong Wang 5,504 41 2,922
Zhong Chen 5,421 367 6,637
Yuan-Zhi Tan 5,404 75 4,267
Dong-Liang Peng 5,381 164 5,676
Weiping Deng 5,339 62 6,120
Jincan Kang 5,211 41 3,817
Quan-Ming Wang 5,149 126 6,387
Guojun Bu 5,087 208 16,746
Hua Bai 5,086 110 15,625
Sheng-Cai Lin 5,024 94 10,531
Jinhao Gao 5,018 114 9,622
Shanshan Chen 5,010 47 6,139
Huaxi Xu 4,942 144 9,668
Hai-Ping Xia 4,625 193 5,443
Minhan Dai 4,617 218 9,018
Yong Sun 4,604 184 4,177
Xi-Guang Han 4,599 80 4,754
Pengxin Liu 4,576 28 3,155
Tianwei Lin 4,537 17 4,311
Xiao-Mei Chen 4,480 75 3,862
Yi-cheng Zhang 4,403 76 3,090
Quan-Feng Dong 4,387 89 4,086
Kunshan Gao 4,357 243 6,788
Pei-Qiang Huang 4,352 238 5,670
Rong-Bin Huang 4,308 195 5,871
Kang Cheng 4,278 49 3,760
Jun Zhu 4,252 176 4,293
Yu-Fen Zhao 4,217 426 7,295
Changjian Lin 4,210 100 6,450
Wenbin Lin 4,161 412 59,378
Chia-Chen Liu 4,145 51 4,956
Huayan Yang 4,102 21 2,663
Jin-Bao Zhao 4,092 146 4,547