41.7K(top 1%)
articles
879.8K(top 2%)
citations
10,938(top 1%)
★★ articles
277(top 2%)
★★★ articles
3.7(top 7%)
Avg IF
252(top 2%)
H-Index
400(top 2%)
G-Index
5,101
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ning-Shao Xia 535 434 13,142
Zhong-Qun Tian 528 554 31,249
Lan-Sun Zheng 434 277 9,083
Shi-Gang Sun 378 341 17,681
Bin Ren 374 288 23,031
Zhong Chen 365 367 6,637
Chaoyong Yang 352 280 15,780
Jian-feng Li 339 264 14,933
Nan-Feng Zheng 334 278 28,076
Jun Zhu 271 176 4,293
Junana Wei 259 108 2,887
Jun Zhang 259 235 8,011
Yong Sun 257 184 4,177
Pei-Qiang Huang 253 238 5,670
Zhi Zhu 236 195 11,700
Yong Yang 234 389 16,743
Yu-Fen Zhao 222 426 7,295
Zhao-Xiong Xie 220 174 12,810
Ye Wang 208 283 19,987
La-Sheng Long 201 128 5,377
Wen-Jing Hong 183 154 6,452
Hai-Ping Xia 183 193 5,443
Zhi-You Zhou 182 213 17,791
Jiahuai Han 182 111 9,386
Dong-Liang Peng 172 164 5,676
Zexing Cao 165 205 4,050
Kunshan Gao 165 243 6,788
Wei Wu 164 158 4,480
Xiarong Zheng 164 119 3,044
Jin-Bao Zhao 162 146 4,547
Rong-Jun Xie 159 276 15,727
Hai-Chao Xu 157 104 4,692
Xiang-Jian Kong 157 106 6,465
Xianhai Zeng 156 177 3,801
De-Yin Wu 156 161 10,190
Zhi-Lin Yang 154 98 4,196
Cheng Wang 150 134 13,291
Guillaume Prestat 150 165 3,236
Long-Wu Ye 150 106 4,738
Jiawei Zhang 147 122 6,952
Yun-Long Wu 147 102 3,244
Xiaomei Chen 144 202 11,981
Jun Cheng 143 289 10,137
Xianzhong Zhang 142 120 4,647
Xin Lu 141 169 8,046
Lu Lin 141 198 7,765
Lei Ren 141 162 4,106
Shao-Wei Li 140 91 1,645
Zhong Chen 139 613 27,003
Quan Yuan 139 110 4,693
Qing-Xi Chen 137 159 3,423
Minhan Dai 135 218 9,018
Xiaojia Huang 133 103 2,586
Qin Kuang 133 138 11,682
Cheng Wang 132 301 4,876
Tong Cheng 129 97 1,388
Jinhao Gao 129 114 9,622
Shengxiang Ge 125 121 4,350
Rong-Bin Huang 124 195 5,871
Yi-cheng Zhang 122 76 3,090
Xing Tang 122 125 3,425
Ling Huang 121 101 3,318
Qinjian Zhao 119 89 1,909
Xiang Yang Liu 119 206 7,272
Shu-Hui Cai 118 180 2,139
Liang Xiao 117 141 4,137
Yanling Song 116 85 2,450
Xu Hou 116 152 6,738
Yuan-Zhi Tan 114 75 4,267
Zhao-Hui Zhou 114 102 1,316
Ya Fang 113 69 655
Jianwei Shuai 112 106 2,057
Yun-Bao Jiang 111 98 4,880
Quan-Feng Dong 111 89 4,086
Bing-Wei Mao 110 91 3,220
Donghai Lin 110 90 1,195
Qinghong Zhang 109 78 7,206
Qiao-Bao Zhang 109 100 5,333
Yi Zhao 109 131 2,701
Jonathan Li 107 372 7,602
Xiao-Sheng Yan 106 39 1,692
Daoheng Sun 106 92 2,559
You-zhu Yuan 105 158 5,020
Qiuquan Wang 105 94 2,175
Jiale Huang 105 149 5,820