67.1K(top 1%)
articles
1.3M(top 1%)
citations
14,270(top 1%)
★★ articles
334(top 1%)
★★★ articles
3.2(top 11%)
Avg IF
288(top 2%)
H-Index
464(top 2%)
G-Index
6,263
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Qianqian Li 31,403 380 21,161
Aiwen Lei 30,167 474 29,901
Xian-Zheng Zhang 28,414 408 22,358
Meng He 24,349 456 23,876
Lina Zhang 23,976 506 31,525
Chuluo Yang 20,789 382 17,661
Yu-Liang Cao 19,782 247 21,718
Zhen Li 17,284 286 11,195
Chuanhua Yu 16,210 128 15,551
Yu-Qi Feng 16,202 522 17,835
Xinping Ai 14,442 161 12,744
Chao Liu 12,943 141 9,755
Hanxi Yang 12,883 123 10,100
Xiangyun Hu 12,738 541 18,519
Guojia Fang 12,165 243 12,877
Renjie Li 11,609 205 13,257
Cheng Zhong 11,435 159 6,786
Lin Zhuang 10,949 169 10,452
Li Xiao 10,871 95 6,993
Liangpei Zhang 10,726 415 26,857
Yu Chen 10,390 60 6,338
Wei Wu 10,322 151 9,220
Dai-Wen Pang 10,223 238 10,368
Jiang-Feng Qian 9,789 95 11,920
Zhi-ling Zhang 9,636 226 11,033
Zhi-Jun Sun 9,562 154 7,686
Shengli Chen 8,538 149 8,244
Bin Hu 8,392 371 13,979
Jie Cai 8,384 123 8,241
Xing-Zhong Zhao 8,311 134 6,537
Hong Yi 8,212 97 5,619
Lei Fu 8,031 198 8,896
Jingui Qin 7,656 280 9,751
Shaolong Gong 7,617 111 4,807
Shan Tang 7,602 57 5,128
Hui Zhang 7,488 164 10,334
Gongzhen Cheng 7,469 173 8,108
Yufeng Zhang 7,469 155 5,058
Xiang-Heng Xiao 7,274 196 6,519
Yingle Liu 7,262 64 4,112
Guohua Xie 7,190 207 6,383
Zhengyou Liu 7,155 143 8,155
Wei Luo 7,135 122 6,262
Tianyou Peng 7,058 117 8,172
Si-Xue Cheng 7,031 141 6,709
Wei Xiao 6,981 197 10,319
Jianbo Wang 6,899 217 7,469
Ke Lan 6,555 93 5,109
Jian-Guo Wu 6,505 133 4,300
Shi-shang Guo 6,391 211 6,594
Man He 5,997 239 7,321
Qi Lei 5,926 71 4,605
Chunxu Pan 5,873 215 7,690
Beibei Chen 5,629 212 7,429
Chun-Jiang Wang 5,520 112 4,708
Cheng Wang 5,503 78 6,959
Bi-Feng Yuan 5,375 192 6,920
Quan Yuan 5,333 110 5,025
De-biao He 5,224 264 9,408
Wen-Feng Zhang 5,172 66 2,809
Hongxing Xu 5,060 189 15,146
Yujun Xie 4,994 55 3,703
Xue Li 4,971 143 13,126
Cheng Wang 4,971 108 4,515
xixiang Zhang 4,911 572 30,587
Lina Wang 4,853 214 11,333
Lin-Lin Bu 4,842 51 2,721
Deyin Guo 4,790 150 6,279
Xiaohong Zhang 4,761 100 3,767
Pingli Qin 4,720 54 4,472
Bo Zhong 4,710 69 5,119
Zhihong Liu 4,706 110 4,326
Mingzhou Chen 4,671 34 4,592
Huanfeng Shen 4,664 236 10,063
Guang Yang 4,659 44 4,795
Jinping Zhou 4,579 115 4,695
Weijun Ke 4,532 62 7,692
Chuan-Hua Yu 4,432 66 4,110
Xiang Zhou 4,392 150 3,364
Lu Zhang 4,358 71 2,752
Zile Li 4,340 49 3,484
Wei Gao 4,307 50 3,401