67.1K(top 1%)
articles
1.3M(top 1%)
citations
14,270(top 1%)
★★ articles
334(top 1%)
★★★ articles
3.2(top 11%)
Avg IF
288(top 2%)
H-Index
464(top 2%)
G-Index
6,263
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Aiwen Lei 657 474 29,901
Yu-Qi Feng 640 522 17,835
Qianqian Li 621 380 21,161
Xian-Zheng Zhang 567 408 22,358
Meng He 503 456 23,876
Lina Zhang 456 506 31,525
Xiangyun Hu 438 541 18,519
Zhen Li 403 286 11,195
Chuluo Yang 347 382 17,661
Bin Hu 306 371 13,979
Dai-Wen Pang 270 238 10,368
Cheng Zhong 263 159 6,786
Liangpei Zhang 256 415 26,857
Yu-Liang Cao 252 247 21,718
Yufeng Zhang 248 155 5,058
Zhi-ling Zhang 241 226 11,033
Xiang Zhou 236 150 3,364
Zixin Deng 232 179 4,260
Chuanhua Yu 230 128 15,551
Man He 229 239 7,321
Jingui Qin 229 280 9,751
Lei Fu 227 198 8,896
Jian-Guo Wu 222 133 4,300
Sheng Liu 219 435 7,538
Beibei Chen 216 212 7,429
Renjie Li 214 205 13,257
Xinping Ai 212 161 12,744
Zhi-Jun Sun 204 154 7,686
Yi Liu 197 204 7,703
De-biao He 196 264 9,408
Hanxi Yang 192 123 10,100
Zengmao 191 171 6,179
Feng-Lei Jiang 190 157 4,077
Bi-Feng Yuan 190 192 6,920
Guohua Xie 188 207 6,383
Xiang-Heng Xiao 183 196 6,519
Shi-shang Guo 180 211 6,594
Huacheng Cai 176 336 4,580
Yanfei Zhong 176 218 6,636
Si-Xue Cheng 174 141 6,709
Huanfeng Shen 173 236 10,063
Hui Lv 172 166 8,221
Hongxing Xu 172 189 15,146
Chao Liu 170 141 9,755
Li Xiao 166 95 6,993
Jianbo Wang 165 217 7,469
Xing-Zhong Zhao 161 134 6,537
Chun-Jiang Wang 160 112 4,708
Guojia Fang 158 243 12,877
Qu-Quan Wang 156 123 3,032
Lina Wang 155 214 11,333
Hong Yi 154 97 5,619
Ju Tang 152 108 1,747
Zhengyou Liu 152 143 8,155
Lin Zhuang 151 169 10,452
Ruizhi Chen 150 159 2,364
Fuan Wang 148 139 8,115
Xumu Zhang 148 423 19,934
Wei-Hua Huang 148 90 2,904
Wei Gong 147 146 2,120
Chunxu Pan 145 215 7,690
Shengli Chen 144 149 8,244
Binbin Ni 143 184 6,383
Di-Hua Wang 143 199 5,025
Hong-Bing Shu 141 108 8,166
Xiu-Qin Dong 138 78 1,833
Ruimin Hu 138 160 1,476
Shaolong Gong 138 111 4,807
Xiaoxing Zhang 137 256 5,497
Zhike He 136 93 2,223
Xia Jun 133 118 2,649
Xiao-Wen Shi 133 118 4,228
Xiaoqing Liu 132 123 6,777
Gongzhen Cheng 132 173 8,108
Wei Luo 132 122 6,262
Shenglian Guo 132 225 8,274
Zhihong Liu 131 110 4,326
Mingsheng Liao 130 159 2,083
Hongyu Wang 130 112 3,242
Baizhao Zeng 128 114 2,720
Jinping Zhou 127 115 4,695
Yaolin Liu 125 160 3,932
Wei Wu 125 151 9,220
Zhijian Cao 124 110 2,522
Min Huang 124 109 1,069
Xiaoming Zha 123 102 705
Yinbin Yao 122 178 1,974
Hongbing Deng 122 147 5,301
Wei Xiao 121 197 10,319