22.4K(top 2%)
articles
374.5K(top 2%)
citations
4,101(top 2%)
★★ articles
40(top 5%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
170(top 3%)
H-Index
264(top 4%)
G-Index
2,707
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Lixin Wu 8,120 144 7,438
Benlin He 6,704 155 5,852
Changhu Xue 5,399 276 3,769
Lan Tan 5,298 315 13,147
Jintai Yu 5,238 427 17,704
Meng-Shan Tan 4,950 100 5,415
Chang-Yun Wang 4,519 227 4,201
Huan-Lei Wang 4,368 136 10,342
Qunwei Tang 4,256 338 11,606
Guang-Li Yu 4,201 115 3,676
Zhen-Yu Wang 4,190 147 7,248
Wenju Cai 4,156 256 14,883
Xi-Guang Chen 4,156 149 5,338
Jian Zhao 4,063 108 5,734
Shougang Chen 3,879 126 4,332
Dehai H Li 3,701 179 3,994
Liang Guo 3,636 202 5,859
Yuming Wang 3,555 158 3,060
Qinghui Ai 3,420 219 5,905
Xiao-hua Zhang 3,249 151 2,653
Xiaopei Lin 3,193 90 2,365
G Shi 3,032 151 3,765
Kangsen Mai 2,995 195 2,397
Chang-Lun Shao 2,946 124 2,178
Weiming Zhu 2,860 160 4,636
Zhe Chi 2,641 121 2,121
Zhen-Ming Chi 2,532 121 2,852
Tian-Jiao Zhu 2,492 112 2,021
Chao Feng 2,435 63 1,905
S-P Xie 2,393 418 31,313
Mingliang Sun 2,386 116 1,996
Wei Liu 2,332 66 3,054
Hao Zheng 2,286 163 14,830
Guang-Lei Liu 2,266 94 1,943
Jialong Duan 2,257 106 3,726
Qinyu Liu 2,254 79 2,090
Zhi-Cheng Shi 2,242 74 2,695
San-Zhong Li 2,234 300 15,240
Hao Zheng 2,232 82 2,879
Wang Yuliu 2,194 87 1,441
Chao Cai 2,193 76 2,263
Mengyu 2,190 158 2,118
Lingfeng Kong 2,168 170 2,380
Dehai Li 2,137 97 2,713
Xin Wang 2,065 15 1,144
Ting-Jun Fan 2,048 68 1,499
Guoyun Li 2,013 62 1,996
Xiang-Zhao Mao 1,982 126 1,749
Guojian Wang 1,935 35 4,035
Lingling 1,928 54 1,152
Chang-Hu Xue 1,924 96 1,794
Qi Li 1,913 279 2,785
Bafang Li 1,906 65 1,972
Qianqun Gu 1,900 73 1,236
Yuanyuan Zhao 1,894 53 2,319
Jiejie Hao 1,836 43 1,263
Jiwei Tian 1,819 74 1,712
Yang-Guo Zhao 1,802 120 1,742
Zhining Wang 1,752 67 2,001
Zhenxing Li 1,746 86 1,129
Minghua Huang 1,729 67 1,766
Shuang Liu 1,721 63 2,243
Xin Wang 1,715 58 3,895
Liangtao Lv 1,693 75 848
Hu Hou 1,680 60 1,387
Henglong Xu 1,674 142 1,977
Mutai Bao 1,668 102 2,178
Feng Gao 1,663 48 1,214
Ruochen Zang 1,639 10 685
Bohua Dong 1,621 63 1,395
Junyu Dong 1,620 218 2,751
Liangmin Yu 1,603 85 1,204
Tiantian Zhang 1,594 99 2,414
Chengsheng Liu 1,565 75 3,194
Dongfeng Wang 1,560 69 1,103
Wanxiu Cao 1,553 56 889
Jing Shi 1,545 46 1,579
Jiwei Liu 1,510 72 1,101
Yanjun Liu 1,494 98 1,052
Hong 1,421 119 1,091
Shaoguo Ru 1,406 99 1,281
Wei Zhao 1,399 52 1,630
Xue Yang 1,394 73 1,495
Qian Che 1,393 72 861
Shicui Zhang 1,392 121 1,951
Ya Liu 1,385 40 1,239