17.2K(top 2%)
articles
345.8K(top 3%)
citations
3,480(top 2%)
★★ articles
85(top 3%)
★★★ articles
3.2(top 11%)
Avg IF
185(top 3%)
H-Index
284(top 3%)
G-Index
2,035
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yang Si 24,187 198 13,750
Mingwu Shen 21,382 288 16,547
Bin Ding 20,853 328 18,387
Zhu Meifang 15,472 342 13,553
Jinli Qiao 14,850 168 11,209
Xiangyang Shi 14,693 471 22,468
Jianhua Yan 12,373 129 7,864
Hongzhi Wang 11,710 184 8,314
Qinghong Zhang 11,490 183 8,822
Junqing Hu 10,818 185 10,692
Yaogang Li 9,823 133 5,952
Zhigang Chen 9,762 180 14,455
Rujia Zou 8,863 159 9,012
Lianjun Wang 8,215 364 10,262
Bin Ding 8,041 178 7,760
Chuanglong He 7,530 266 9,636
Xiu-Mei Mo 7,030 217 6,780
Jianshe Liu 6,495 98 5,860
Wei Luo 6,195 175 9,420
Jianyong Yu 5,995 62 3,796
Tianxi Liu 5,758 464 22,121
Feng-Ling Qing 5,675 140 6,817
Chengyi Hou 5,523 156 4,661
Huanli Wang 5,316 8 2,823
Kaibing Xu 5,015 200 8,125
Wei Li 4,887 309 24,048
Zhaohui Wang 4,686 106 7,364
Jian-Ping Yang 4,625 149 10,732
Qinghua Zhang 4,305 91 3,922
Lisha Zhang 4,273 66 7,492
Qiwei Tian 4,163 75 4,634
Xianfeng Wang 4,070 74 4,393
Bao-Zhong Sun 3,642 191 4,626
Bohong Gu 3,551 229 5,266
Yuanlong Shao 3,519 54 6,032
Bo Shen 3,370 89 3,608
Feng F Hong 3,357 99 4,598
Bo Shen 3,342 83 5,008
Jianlong Ge 3,084 16 2,073
Yue-E Miao 3,040 93 4,830
Peiyi Wu 2,997 337 15,122
Xin Zhao 2,935 142 4,633
Zheng Tang 2,896 116 3,920
Ji-Huan He 2,860 488 30,522
Xueqin Wang 2,858 17 1,825
Zhengwei You 2,858 74 2,292
Bo Li 2,849 52 3,000
Junzi Wu 2,815 90 2,415
Shijie Li 2,788 66 5,192
Liang Chen 2,737 95 3,466
Chao Zhang 2,729 121 5,715
Jianlong Ge 2,683 27 1,621
Wenyao Li 2,625 103 3,786
Yanzhong Zhang 2,617 92 15,843
Xia Yin 2,565 45 1,689
Xiaojun Zhou 2,530 80 2,664
Xiumei Mo 2,527 55 1,739
Li-Min Zhu 2,475 74 2,268
Dajun Chen 2,454 78 3,177
Rui Guo 2,453 79 5,010
Bo Xu 2,445 173 5,012
Chen Huang 2,409 105 2,851
Xiao-Hong Qin 2,299 114 2,782
Shengtong Sun 2,266 71 3,151
Wei Feng 2,205 57 2,382
Pin Gao 2,156 73 2,412
Xiaofeng Sui 2,149 178 4,276
Xiumei Mo 2,105 55 1,825
Jinyou Lin 2,093 50 2,202
Zhiping Mao 2,075 128 2,254
Wei Fan 2,060 111 4,344
Yanbiao Liu 2,042 142 4,359
Jingchao Li 1,986 114 8,492
Yong Hu 1,975 44 1,724
Gang Sun 1,972 140 4,813
Lingling Chu 1,961 61 6,173
Zhaoling Li 1,960 67 4,482
Jiujun Zhang 1,953 250 36,488
Yiping Qiu 1,949 136 3,038
Shiyan Chen 1,944 75 3,406
Shihui Wen 1,919 76 5,003
Qian Liu 1,890 82 4,296