13K(top 3%)
articles
177.7K(top 4%)
citations
3,309(top 2%)
★★ articles
36(top 5%)
★★★ articles
3.5(top 9%)
Avg IF
129(top 5%)
H-Index
202(top 5%)
G-Index
1,990
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Taicheng An 240 400 15,011
Shaoming Huang 194 354 16,641
Guiying Li 157 294 10,941
Haiyan Zhang 156 157 3,553
Yanping Huo 137 83 1,193
Bingo Wing-Kuen Ling 134 170 998
Zhan Lin 126 149 10,531
Cheng Chao Li 126 117 5,902
Huyihua Hu 114 112 2,222
Yisheng Guan 110 72 424
Zhi Liu 110 140 4,413
Yun Zhang 108 158 2,995
Renquan Lu 101 128 5,770
Jigang Wu 99 89 1,079
Loi Lei Lai 97 213 3,033
Jianbo Tan 96 61 2,068
Guoguang Liu 96 78 3,360
Yong Xu 93 87 3,220
Guo-Xin Tan 93 63 1,845
Yu-Fei Zhang 93 52 1,962
Xianhong Rui 92 145 11,901
Jun He 91 85 2,554
Suqing Zhao 90 62 565
Jing-Yong Liu 90 105 2,646
Sheng-Li Xie 90 146 3,667
Sumi Peng 89 86 2,071
Z Q Zheng 88 76 2,706
Zhimin Ao 87 160 8,113
Derong Liu 84 428 13,652
Yu Zhao 84 95 1,144
Huafeng Dong 80 62 1,113
Yan Liu 79 220 7,360
Xin-Gui Tang 79 90 1,096
Keiji Maruoka 78 285 13,851
Zhi-Cong Shi 75 107 3,783
Yi Fang 74 76 1,238
Simin Yu 73 103 2,539
Ruobai Li 73 66 3,329
Zhongfei Mu 73 109 2,318
Xue-qing Qiu 72 343 9,022
Guo-qing Zhang 71 51 1,026
Hongyi Li 70 147 12,548
Yingxin Yu 68 97 1,689
Jian Gao 68 43 449
Guifang Ju 66 77 1,508
Yu-Jing Lu 66 51 1,127
Ángel G Polanco Rodríguez 66 69 7,659
Yahong Jin 65 68 1,528
Gengyuan Liu 65 211 4,175
Caihong Lei 65 57 565
Jianwei Guo 64 52 588
Shaomin Ji 64 121 6,756
Yun Chen 63 270 9,960
Wenying Lv 62 49 2,317
Guoxin Tan 62 32 1,256
Guojun Han 62 56 858
Bing Tang 62 69 1,520
Tao Tao 61 43 1,219
Ming Sun 61 106 2,415
Ruichu Cai 59 67 624
Quan-Bing Liu 58 58 1,226
Guidong Zhang 58 64 616
Le Huang 58 62 2,419
Qiu-Xiang Liu 57 38 441
Hai-Lin Liu 57 52 1,194
Shuiyu Sun 56 84 2,045
Jie Xu 56 135 6,130
Jin Jiang 56 130 6,678
Qian Chen 55 42 575
Yan-Ping Huo 54 34 331
Jian Sun 54 80 3,281
Yong-Gang Min 54 44 370
Zhao Wei Ren 53 36 409
Xiangdong Gao 53 83 1,615
Xing Feng 53 71 1,468
Chengyong Wang 53 67 1,053
Lin Yu 52 47 1,548
Yong Yuan 52 137 5,446
Shengli Xie 52 94 4,654
Yanlin Qin 51 46 1,097
Kaixin Lu 51 46 1,167
Xiping Cui 51 33 273
Lili Tao 51 45 1,290
Xun-An Ning 51 46 1,061
Aixiang Wei 51 51 555
Yanpeng Cai 50 111 1,470
Han Wang 49 351 4,960
Xianwei Li 48 50 1,900
Guangchi Zhang 48 43 1,283
Sheng-Guo Lu 48 63 2,729
Minghui Ye 48 43 1,150
Wen Tan 47 66 1,017
Yujie Wang 47 40 817
Gary Zhang 47 28 149
Hongbo Geng 47 51 1,246
Dongpeng Yang 46 27 557
Yang Gao 46 54 1,288