3.8K(top 6%)
articles
25.8K(top 11%)
citations
266(top 10%)
★★ articles
3(top 14%)
★★★ articles
1.6(top 46%)
Avg IF
52(top 14%)
H-Index
84(top 15%)
G-Index
1,186
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Roman Fediuk 130 162 1,557
Kirill S Golokhvast 127 160 1,964
Alexey V Ognev 78 97 657
Alexander S Samardak 77 94 697
Aleksandr M Zakharenko 60 71 926
Kirill Kosilov 39 31 189
Alexander G Kolesnikov 35 28 242
Aleksandr A Kuchmizhak 34 65 994
Igor S Bryukhovetskiy 34 33 217
Alexander Molochkov 29 47 432
Vladimir L Katanaev 28 106 3,569
Viktor P Reva 28 72 128
Vasiliy Yu Tsygankov 27 30 298
Wojciech Piekoszewski 26 100 1,854
Dmirtry M Atopkin 25 43 279
Vladimir V Chaika 25 32 345
Sergei A Kulinich 24 121 6,100
Nina M Sanina 24 24 373
Konstantin S Pikula 24 23 238
Muhammad Amjad Nawaz 23 52 1,115
Ashot Gevorgyan 23 117 867
Irina Kuzina 21 12 51
Alexey N Zhirabok 20 31 128
Aleksandr Davydenko 18 22 159
Peter V Velansky 17 22 119
Dmitrii B Karp 17 43 293
Konstantin Nefedev 16 28 82
Sergey A Dyshlovoy 16 87 1,743
Vladimir Goy 16 28 204
Yuri A Karetin 16 25 226
Konstantin Pikula 15 12 132
Denis Kosyanov 15 38 225
Vitaliy I Vovna 15 54 396
Alexei Chernyshev 14 103 878
Aleksei Kholodov 14 34 130
Evgeniy Papynov 14 86 649
Kaoru Maruta 14 81 3,362
Andrey E Kovtanyuk 14 42 375
Eduardas Cicinskas 14 7 54
Alexander Yu Chebotarev 13 26 235
Aristides M Tsatsakis 13 691 23,558
Antti Juhani Niemi 13 48 584
Alexander A Saranin 13 215 2,640
Vladimir Filaretov 12 62 263
Eb Modin 12 76 1,057
Vasil'eva 12 56 430
Oleg O Shichalin 12 45 440
Natalia V Zhukova 12 113 2,681
Yuri Khotimchenko 12 22 305
Galkin Ng 11 141 724
Victor Bulgakov 11 104 2,282
Evgenij S Zubko 11 110 2,237
Nikolay Shapkin 11 25 84
Iurii Ivanov 11 80 1,326
Igor Yu Dolmatov 11 66 865
Maksim Y Khotimchenko 11 32 384
Andrey V Zotov 11 163 2,329