92.1K(top 1%)
articles
1.7M(top 1%)
citations
15,333(top 1%)
★★ articles
447(top 1%)
★★★ articles
2(top 32%)
Avg IF
327(top 1%)
H-Index
540(top 1%)
G-Index
5,089
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Hideo Hosono 50,518 1,227 74,899
Toshio Kamiya 21,364 401 30,416
Kenji Nomura 18,841 96 17,509
Masahiro Kuze 17,742 607 20,683
Osamu Jinnouchi 15,910 617 29,967
Michikazu Hara 14,754 252 23,024
Yoichi Kamihara 13,221 33 7,115
Hitoshi Nakatogawa 13,008 61 12,738
Kazuhiko Maeda 12,546 260 38,905
Munetaka Akita 12,228 365 14,110
Osamu Ishitani 12,088 203 12,940
Yoshinori Ohsumi 10,385 213 48,547
Hiromichi Ohta 9,774 265 20,465
Kazuki Motohashi 9,371 309 9,464
Kei Hirose 9,293 229 13,249
Michito Yoshizawa 8,840 163 12,109
Junko N Kondo 8,681 345 19,504
Masaaki Kitano 8,299 128 8,536
Hirofumi Akagi 8,140 215 9,112
Tomiki Ikeda 8,063 62 10,074
Yuji Matsumoto 7,214 258 7,821
Takuya Nobe 7,203 487 14,314
Ryoji Kanno 7,133 105 8,465
Koichi Mikami 6,991 124 3,617
Naohiro Yoshida 6,897 289 9,223
Naoto Ishikawa 6,811 49 5,862
Takashi Koike 6,573 82 5,640
Shin-ya Koshihara 6,430 204 12,515
Shinjiro Kanae 6,208 189 15,762
Kazunari Domen 6,087 570 71,835
Mitsuru Itoh 5,965 508 13,047
Akira Kudo 5,932 167 10,577
Hiroyuki Ohta 5,893 181 9,293
Kazuki Todome 5,873 291 6,568
Minoru Hirose 5,760 257 9,363
Nora Pettersson 5,676 403 10,775
Nobuharu Iwasawa 5,239 102 4,029
Hiroshi Funakubo 5,148 665 10,294
Jun Takaya 5,111 68 4,015
Shinji Ando 5,093 321 9,790
Takao Sasagawa 5,051 190 7,155
Nobuhiro Nishiyama 5,012 166 18,160
Ken Kurokawa 4,928 44 6,319
Hidenori Hiramatsu 4,903 179 7,948
Hidehiro Uekusa 4,685 273 5,341
Takanori Fukushima 4,613 199 13,283
Norihiro Okada 4,240 132 8,341
Ryo Kuriki 4,093 23 2,077
Toshiyuki Yokoi 4,052 237 9,303
Takuji Yamada 4,007 42 14,195
Hiroshi Kimura 3,986 200 7,316
Takehiko Itoh 3,898 101 29,183
Shuichi Murakami 3,806 156 9,141
Akira Ohtomo 3,710 209 23,097
Yanlei Yu 3,634 110 9,312
Kota Suzuki 3,502 99 3,677
Tsuyoshi Michinobu 3,455 187 5,832
Takehiko Mori 3,447 364 9,264
Atsushi Shishido 3,253 138 4,195
Hidekazu tanaka 3,230 95 4,028
Toshikazu Takata 3,228 163 3,892
Manabu Kiguchi 3,200 219 4,796
Masaaki Hirayama 3,193 28 3,493
Toshiaki Enoki 3,172 112 3,814
Yasushi Ishihama 3,170 164 16,794
Tomofumi Tada 3,163 119 3,372
Teruaki Hayakawa 3,105 185 4,517
Makoto Hagiwara 3,096 78 3,158
Yasunori Inoue 2,998 22 2,045
Tadashi Eguchi 2,961 208 3,851
Yoshihito Kayaki 2,946 97 3,604
Yuki Yamaguchi 2,940 89 6,640
Hidetoshi Matsumoto 2,916 168 3,123
Tadahiko Ishikawa 2,914 91 5,738
Kiyotaka Nakajima 2,907 79 4,851
Nobuyuki Kawai 2,907 90 8,693
Hideyuki Otsuka 2,897 209 8,533
Toru Hisabori 2,897 160 5,222
Tomoyasu Taniyama 2,892 186 4,665
Satoru Matsuishi 2,887 78 4,401
Shinji Masuda 2,863 123 5,364