122.5K(top 1%)
articles
2.3M(top 1%)
citations
25,574(top 1%)
★★ articles
612(top 1%)
★★★ articles
3.1(top 12%)
Avg IF
334(top 1%)
H-Index
515(top 1%)
G-Index
7,959
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Xinliang Feng 20,240 685 73,461
Yi-Xin Zhao 16,775 201 14,086
Yong Cui 15,491 122 8,508
Liyuan Han 14,549 325 21,605
Di Zhang 14,529 610 23,197
Da-Xiang Cui 14,454 384 19,344
Pan Liu 13,655 270 35,119
Xiao-Dong Zhuang 13,644 201 16,508
Jinhui Zhu 13,564 158 13,055
Xinyuan Zhu 12,640 272 10,710
Xudong Yang 11,846 85 10,286
Xinde Cao 11,782 152 13,530
Juan Su 11,592 199 10,146
Jie-Sheng Chen 11,586 345 17,258
Xiaodong Zhuang 11,412 110 12,901
Deyue Yan 11,248 237 10,223
Dabing Zhang 11,217 189 9,068
Xingyi Huang 11,127 155 11,518
Yan Liu 11,120 86 6,465
Liping Zhao 10,300 70 5,579
Chunxia Tan 10,255 55 4,555
Chen Han 9,581 56 5,893
Zhi Yang 9,034 324 18,026
Yongfeng Zhou 8,946 143 7,937
Wanbin Zhang 8,504 274 8,314
Chenhong Zhang 8,494 46 4,364
Yong-Yong Shi 8,154 148 9,716
Jia Jinfeng 7,908 170 13,138
Tao Deng 7,778 132 5,691
Wang-Zhang Yuan 7,736 147 9,887
Supeng Pei 7,670 92 4,481
Taiyang Zhang 7,660 59 4,247
Menghui Zhang 7,484 38 5,855
Peng Tao 7,342 104 4,700
Kai-Xue Wang 7,317 152 8,460
Jun Yang 7,269 183 9,607
Jian-Bo Wu 7,260 121 7,530
Zi-Feng 7,221 187 7,402
Dong Qian 7,131 65 5,300
Dongqing Wu 7,125 106 7,944
Lin He 7,109 290 9,849
Feng Liu 7,068 310 25,359
Jing-Yuan Fang 7,042 194 8,524
Wen Shang 7,020 96 4,596
Jiu-Lin Wang 6,904 138 9,392
Chengyi Song 6,888 104 4,473
Chun-Hai Fan 6,666 734 54,424
Jun Guo 6,616 480 12,323
Shouwu Guo 6,083 131 7,115
Shun Lu 6,029 219 11,064
Xin-Hao Li 6,023 113 6,889
Mingwei Chen 5,979 405 43,717
Wei-Liang Xia 5,907 117 8,193
Xu Liu 5,847 73 3,446
Wanqi Liang 5,824 91 4,824
Yiyong Mai 5,740 113 7,012
Ke-Xuan Tang 5,718 302 7,749
Liang Li 5,606 90 9,024
Xiaokang Yang 5,503 307 9,292
Yanjie Su 5,475 137 4,983
Xuefeng Qian 5,372 228 9,963
Mu Qin 5,364 38 3,047
Naiqiang Yan 5,358 131 5,469
Zhi-Qiang Li 5,207 165 5,945
Ping Xu 5,111 336 9,475
Hong-Bin Shen 5,070 121 5,534
Marc Bret Cano 4,991 393 10,295
Guo-Yuan Yang 4,758 160 5,052
Zhiqiang Li 4,709 115 7,363
Xiaoyun Xu 4,690 282 18,197
Canhua Liu 4,665 81 4,614
Peng Huang 4,650 289 22,733
Wang Zhang 4,627 114 3,998
Nantao Hu 4,573 116 4,718
Zhenming Xu 4,554 158 4,894
Weiliang Xia 4,482 43 6,632