122.5K(top 1%)
articles
2.3M(top 1%)
citations
25,574(top 1%)
★★ articles
612(top 1%)
★★★ articles
3.1(top 12%)
Avg IF
334(top 1%)
H-Index
515(top 1%)
G-Index
7,959
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Da-Xiang Cui 410 384 19,180
Chun-Hai Fan 398 734 54,154
Di Zhang 391 610 23,120
Dongqing Wei 374 255 3,067
Xinyuan Zhu 366 272 10,675
Jun-Fa Mao 364 228 2,183
Jun Guo 342 480 12,199
Zixin Deng 320 155 2,496
Lin He 314 290 9,763
Xin-Ping Guan 310 440 5,647
Deyue Yan 310 237 10,198
Wanbin Zhang 301 274 8,275
Baohui Han 300 234 9,321
Dabing Zhang 289 189 8,993
Guang-Tao Zhai 273 312 5,590
Guihai Chen 269 516 5,362
Ping Xu 259 336 9,430
Juan Su 253 199 10,131
Shuyang Hu 251 248 4,019
Jie-Sheng Chen 248 344 17,216
Jinhui Zhu 247 158 13,040
Yong Cui 244 122 8,485
Qiang Xia 241 193 2,817
Yi-Xin Zhao 239 200 14,013
Marc Bret Cano 239 393 10,170
Xiaokang Yang 238 307 8,335
Ronghong Jin 233 166 1,371
Shun Lu 231 219 10,983
Xinbing Wang 229 216 2,620
Qian Li 228 252 5,787
Jing-Yuan Fang 223 194 8,458
Junping Geng 220 222 1,689
Hou-Wen Lin 216 227 2,858
Linsheng Wu 216 179 1,846
Yikai Su 214 267 3,194
Ruzhu Wang 213 837 27,839
Xiao-Dong Zhuang 210 201 16,480
Wei Xue 207 150 1,965
Minyi Guo 202 191 2,675
Changzhan Gu 201 133 1,354
Weisheng Hu 201 438 3,971
Meixia Tao 201 191 4,299
Ning Zhou 201 536 18,009
Minglu Li 200 148 2,062
He-Feng Huang 200 208 3,292
Ke-Xuan Tang 199 302 7,658
Zheng-Ming Sheng 198 305 6,589
Yingzheng Liu 197 118 1,280
Xianting Ding 192 113 1,686
Jian-hua Li 191 143 1,184
Pan Liu 191 270 35,025
Naiqiang Yan 189 131 5,466
Xingzhao Liu 188 91 417
Yongfeng Zhou 187 143 7,918
Hongkai Xiong 187 163 1,169
Guo-Yuan Yang 183 160 5,019
Bao-Hui Han 181 138 8,759
Tao Deng 180 132 5,673
Yanmin Zhu 180 225 3,063
Hong-Bin Shen 179 121 5,410
N Nishu 178 478 14,043
Zhenming Xu 176 158 4,854
Zhi Yang 176 324 17,938
Weidong Zhang 175 248 3,570
Zhaohui Ni 174 124 1,355
Wei-Hua Jiao 170 96 1,460
Wen Chen 170 134 1,906
Xuehong Zhang 168 114 3,010
Jian-Bo Wu 165 121 7,511
Liang Li 164 614 16,300
Yan Liu 162 86 6,447
Peng Tao 162 104 4,686
Liyuan Han 162 325 21,484
Jing Bai 162 106 4,141
Xianling Liang 161 119 990
Chengyi Song 161 104 4,461
Haijun Yang 160 167 3,314
Chen He 159 110 1,437
Jie Yin 157 192 5,706
Yiliang He 157 141 3,251
Wei-Qiang Gao 157 120 2,823
Yongyong Shi 155 103 2,834
Xinde Cao 155 152 13,432
Hongcheng You 155 119 1,398
Haibing Guan 154 179 1,832
Jun Yang 153 183 9,576
Wen Shang 152 96 4,584
Xuesong Jiang 150 101 1,902
Yong-Yong Shi 150 148 9,658